Kennisplatform voor Oost Nederland
Thomas Boerrigter
Leap Senior Consultant

Hoe staan we er voor?

Innovatie is van groot belang voor onze welvaart, welzijn en productiviteit. De rol van ICT is hierin inmiddels onmisbaar. Digitale innovaties transformeren de manier waarop we leven en werken, maar heeft Oost-Nederland ook een goede uitgangspositie in het digitale landschap?

Dat Nederland op het gebied van ICT een internationale toppositie bekleed, laten vele ranglijsten zien. Zo wordt een vierde plek op het Network Readiness Index (NRI) genoteerd, die laat zien hoe wij in staat zijn om kansen te benutten die door ICT worden geboden. Nederland staat tevens vierde op de Digital Economy Society Index (DESI), die op Europees niveau aangeeft hoe sterk het digitale concurrentievermogen is.

Wanneer we inzoomen op concrete getallen, dan wordt de waarde van de ICT-sector ook direct duidelijk. In 2019 zijn in Nederland 8.975 nieuwe ICT-bedrijven opgericht en samen met de al gevestigde bedrijven genereerden zij ongeveer 4,6% van het Bruto Nationaal Product (BBP). Werkgelegenheidscijfers maken nog meer indruk: meer dan 542.000 Nederlanders zijn werkzaam als ICT-professional, verspreid over alle sectoren.

In Oost-Nederland werken bijna 50.000 mensen in de ICT-sector. Er zijn weinig bedrijven die geen gebruikmaken van personeel met een ICT-achtergrond. Het potentieel van ICT wordt echter nog onvoldoende benut, en er liggen nog diverse uitdagingen.

Connect en create

Op basis van de totale bedrijvigheid behoort de Oost-Nederlandse ICT-sector op dit moment nog tot de middenmoot van Nederland. De groei van deze sector is in Oost-Nederland echter hoger dan haar concurrentie in de subtop. We zien dan ook dat software(platformen) steeds vaker de kern vormen van nieuwe businessmodellen. Daarnaast zijn er weinig technologieën die zich zo snel ontwikkelen als big data, cybersecurity, artificiële intelligentie (AI), blockchain en draadloze communicatie (5G).

Uitdagingen

Uitdagingen liggen in het investeren in ICT-kapitaal, het vinden en behouden van ICT-talent, én het financieren van groei en innovatie. Subsidiemogelijkheden voor ICT-bedrijven zijn  beperkt beschikbaar en slecht vindbaar. Dergelijke instrumenten kunnen Oost-Nederland aantrekkelijker maken voor ICT-bedrijven als vestigingsplaats. Belangrijker nog, ze versterken de concurrentiepositie en zorgen voor duurzame groei.

Msc Thomas Boerrigter

Senior Consultant bij Leap. The Innovation Agency

Delen via

Zoeken naar: