Kennisplatform voor Oost Nederland
Remco Kruit
TÜV Rheinland B.V. Certificering en audits

Hospitality en corona

De tijden van onzekerheid ten gevolge van corona lijken voorlopig nog niet voorbij. Het vergt veel van ondernemers, maar ook van de medewerkers voor wie de ondernemer verantwoordelijk is. Tijdens deze onzekerheid blijft de uitdaging om het vertrouwen van de klant (en werknemer) te houden óf terug te krijgen. Een voorwaarde is de communicatie rondom de maatregelen die de ondernemer neemt.

Hospitality: breder dan u denkt
Maatregelen op het gebied van hygiëne en infectiebescherming moeten duidelijk en effectief zijn. Zeker ondernemingen die met bezoekende klanten te maken hebben, hebben met een extra dynamiek te maken: een groep die weinig bekend is met de door de ondernemer genomen maatregelen. Dat blijft niet beperkt tot horeca, maar geldt ook voor bijvoorbeeld fitness-organisaties, evenementenorganisaties, detailhandel, bioscopen, zwembaden, wellnesscentra en zelfs garagebedrijven.

Coronaplan
Het is primair van belang om een algeheel plan te hebben zodat voor iedereen duidelijk is welke maatregelen wanneer en voor wie genomen moeten worden. Welke doelmatige middelen moeten voor wie beschikbaar zijn en hoe wordt daar toezicht op gehouden en regelmatig gecheckt of deze maatregelen effectief zijn. Onderdelen daarvan zijn de 1,5 meter-regel, handhygiëne, gebruik van beschermende middelen zoals mondneusmaskers en maximum aantal klanten die binnen mogen zijn.

Maar dan zijn we er nog lang niet. Afhankelijk van de sector is er een lange lijst van maatregelen nodig, zoals minimumtemperatuur van vaatwassers, kwaliteit van desinfecterende middelen, ventilatievoud (het getal dat aangeeft hoeveel keer per uur de ruimte van verse lucht wordt voorzien, red.), het voorkomen dat materialen door meerdere personen worden gebruikt, adequate routes in relatie tot piekdrukte, gebruik geschikte materialen in relatie tot besmettingsgevaar en zelfs het weghalen van tijdschriften in wacht- en rustruimtes.

Kortom: de mix van maatregelen is veel groter dan vaak wordt aangenomen. Het is goed om de medewerkers te betrekken bij de maatregelen en ruimschoots stil te staan bij de werkbaarheid van maatregelen, maar bovenal ook bij de doelmatigheid van middelen en maatregelen.

Zichtbaarheid en HIM-certificering
Een goede zichtbaarheid van de maatregelen verhoogt het vertrouwen van uw klant. Een stapje verder is het inzetten van een onafhankelijke beoordeling en daaraan gekoppelde verklaring in de vorm van een certificaat waarmee op locatie, maar ook op de website de effectiviteit van de maatregelen zichtbaar gemaakt kan worden. Zeker als de ondernemer te maken heeft met buitenlandse gasten heeft een internationaal erkend HIM-certificaat (Hygiene & Infectionprevention Management) een grote meerwaarde.

Remco Kruit
TÜV Rheinland Nederland B.V

Delen via

Zoeken naar: