Impact

19 december 2019 Marcel Hielkema | VNO-NCW Midden | Netwerken

Heeft jouw gemeente je vorige maand bedankt voor je ondernemerschap? Ook dit jaar was de derde vrijdag van november De Dag van de Ondernemer, een initiatief van MKB-Nederland, dat VNO-NCW Midden en MKB-Nederland Midden van harte ondersteunen. Met trots zag ik dat in Gelderland meer dan de helft en in Overijssel nagenoeg alle gemeenten activiteiten organiseerden om ‘hun’ ondernemers in het zonnetje te zetten.

En terecht. Ondernemers zijn van grote waarde voor ons land. Ze creëren groei, banen, welvaart en dragen bij aan levendige gemeenten. Niet alleen door het bieden van werkgelegenheid, ook door bijvoorbeeld donaties en sponsoring, gemiddeld € 4.788 per jaar per mkb-bedrijf. Als je weet dat er daar in Nederland meer dan pakweg 1 miljoen van zijn (tot 250 werknemers), dan geeft dat een idee van de impact die het regionale bedrijfsleven heeft op de omgeving, alleen al op dit gebied.

Desondanks zijn er spanningen tussen de samenleving en het bedrijfsleven. Mensen zijn bezorgd over hun inkomen en werk in de toekomst, de koopkracht blijft achter bij de economische groei door hogere collectieve lasten en de flexibilisering van de arbeidsmarkt ervaren veel werkenden als onzekerheid.

Begin november gingen VNO-NCW en MKB-Nederland hierover in gesprek met een dertigtal leden van VNO-NCW Midden. In een inspirerende, interactieve sessie hebben we gekeken naar de brugfunctie die ondernemers kunnen spelen om de kloof tussen samenleving en bedrijfsleven te verkleinen. De uitkomst van deze gesprekken, die in alle regio’s in Nederland plaatsvinden, zijn input voor nieuwe acties en nieuw beleid, ik kom er graag later nog eens op terug.

De gesprekken zijn in ieder geval een mooi voorbeeld van de invloed die onze leden hebben op de regionale werkgeversvereniging, en daarmee ook op de landelijke én regionale economie. Maar leden hebben ook invloed op élkaar. Door het deelnemen aan een van de bedrijfsbezoeken of themabijeenkomsten die de vereniging organiseert, bouwen ondernemers een netwerk op, ontstaan verrassende samenwerkingen of gaan leden met nieuwe kennis aan de slag met internationalisering, circulair ondernemen of met het verbeteren van de dagelijkse bedrijfsvoering.

Een van de meest ontspannen netwerkmomenten is de Midwinterwandeling in januari, die de partners van ons verenigingsmagazine Middelpunt jaarlijks organiseren. Heerlijk struinen door prachtige natuur, lekker uitwaaien en bijkomen van alle oliebollen en nieuwjaarsrecepties. Al wandelend nieuwe contacten leggen, ervaringen uitwisselen en na afloop samen aan de stamppot. Ik kijk ernaar uit. Laat die sneeuw maar komen!

Marcel Hielkema
voorzitter VNO-NCW Midden