Kennisplatform voor Oost Nederland
Maria Yarbug
Ernst & Young Nederland Senior Manager

‘Innovation is the ability to see change as an opportunity not a threat.’

In Oost-Nederland bruist het van visionaire ondernemers en innovatieve ondernemingen die over deze capaciteit beschikken. Het thema van dit nummer spreekt mij als innovatieboxspecialist bijzonder aan omdat innovatie, financiering en digitalisering onderwerpen zijn waar wij ondernemers dagelijks mee helpen.

Dat die hulp nodig is, komt enerzijds doordat het financierings-, subsidie- en fiscale landschap ontzettend breed is en anderzijds doordat iedere onderneming op haar manier uniek is. Wat helpt om te komen tot een passende “financieringsmix”:

  • Een goed proces rondom de innovatiestrategie waar financiering een integraal onderdeel van is. Dit dwingt de financieringsbehoefte na te gaan en of hierin voorzien wordt, bijvoorbeeld in de vorm van innovatiekrediet, fiscale investeringsaftrek(ken), vervroegde afschrijving of vergoeding onder de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) of andere regionale, nationale of Europese subsidies. Op basis daarvan kunnen tijdig de juiste gelden worden ontsloten.
  • Goede samenwerking. Intern zien wij te vaak dat de afdelingen R&D en Finance onvoldoende samen optrekken. Dan wordt een subsidieaanvraag gedaan maar wordt de (tijdige) naleving van de voorwaarden onvoldoende geborgd. Extern helpt het om het netwerk te verbreden met collega-ondernemers, kennisinstellingen en adviseurs. Die contacten kunnen los van een “outside in perspective” bijvoorbeeld ook bij het bouwen van een gezamenlijk subsidietraject waardevol zijn.
  • Keuzes maken. Zorg ervoor dat financiering de operatie volgt en niet andersom. Ga voor optimalisatie: het gebruik van de WBSO kan bijvoorbeeld een opstap zijn naar het gebruik van de innovatiebox. Zet hulpmiddelen als Robotic process automation (RPA) in om routinematige werkzaamheden te digitaliseren en medewerkers vrij te spelen.
  • Meenemen van stakeholders in het proces en het (geldelijke) belang. Alleen dan zullen bijvoorbeeld medewerkers documentatie van uren en voortgang als zinvol ervaren.

Niks nieuws zou je denken, maar helaas zien we in de praktijk nog te vaak dat dit niet gebeurt. Dit heeft verschillende oorzaken zoals bescheidenheid rondom de mate van innovativiteit, de onbekendheid met regelingen of de angst voor administratieve ballast. Te vaak nog laten ondernemers daardoor geld liggen, terwijl dit – mits goed georganiseerd – juist (financiële) ruimte biedt om te blijven vernieuwen.

Delen via

Zoeken naar: