Kennisplatform voor Oost Nederland
Desly Elskamp
Leap. The Innovation Agency Consultant

Innoveren met een duwtje in de rug: financiële steun vanuit de overheid

Hoe zorg jij ervoor dat jouw onderneming klaar is voor de toekomst en de concurrentie voorblijft? Vele ondernemers zullen zeggen dat continu innoveren en blijven investeren in de ontwikkeling van nieuwe producten, productieprocessen of programmatuur de sleutel vormt. Echter, de ontwikkeling van nieuwe innovaties verloopt nooit zonder slag of stoot en met name bij mkb-bedrijven speelt vaak de vraag hoeveel risico verantwoord is om te nemen.

Bij een innovatieproces gaan de kosten nu eenmaal voor de baten uit. Wat als de time-to-market ineens langer wordt dan verwacht, de ontwikkeling halverwege het proces technisch niet haalbaar blijkt of de markt toch niet op jouw ontwikkeling zit te wachten? Komt de financiële stabiliteit van de onderneming dan in gevaar? Bij mkb-bedrijven is het antwoord op deze vraag vaak ‘ja’, waardoor innovatieve ideeën op de plank blijven liggen of zelfs helemaal niet worden uitgevoerd.

Ondersteuning vanuit de overheid

Wanneer risico’s te groot blijken en innovatie stagneert, is dit niet enkel nadelig voor de desbetreffende onderneming, maar ook voor Nederland als kenniseconomie. Dit is dan ook de reden dat de Nederlandse overheid in 2011 is gestart met het oprichten van diverse topsectoren (onder andere HTSM, ICT en LSH). Jaarlijks investeert de overheid miljarden euro’s om innovaties in deze sectoren, alsook algemene, te stimuleren. Middels het verstrekken van belastingvoordelen, innovatiekredieten of subsidies neemt de overheid een deel van het risico uit handen. Binnen een innovatietraject worden diverse fases doorlopen, waarbij elke zijn eigen uitdagingen met zich meebrengt. Voor al deze fases zijn daarom subsidieregelingen opgezet. Van het onderzoeken van de technische en commerciële haalbaarheid van een innovatief idee (MIT Haalbaarheid), tot en met de daadwerkelijke ontwikkeling en uitrol van het eindproduct (onder andere WBSO, EFRO en MIT Haalbaarheid). Beoog jij met jouw onderneming de ontwikkeling van een innovatief product, productieproces of programmatuur? Schakel Leap. The Innovation Agency in om de mogelijkheden vrijblijvend te bespreken.

Desly Elskamp, Consultant
Leap. The Innovation Agency

Delen via

Zoeken naar: