Kennisplatform voor Oost Nederland
Richard Temmink
Centrum voor Bedrijfsopvolging Begeleiden van ondernemers

Is goede raad te duur?

Ondernemers hebben deze eeuw kennisgemaakt met een aantal zakelijke ups-and-downs, zoals een wereldwijde economische crisis. Maar diezelfde ondernemers hebben ook geprofiteerd van een zich herstellende economie. Met name ondernemers die tijdig in staat waren hun bakens te verzetten. Helaas opende dit jaar met de uitbraak van het Coronavirus. Malaise voor vrijwel alle ondernemers!

Hadden wij ons kunnen wapenen tegen de zakelijke gevolgen van het virus? Het antwoord is eigenlijk nee. Maar als we tijdig waren gewaarschuwd en vroegtijdig maatregelen hadden kunnen treffen, hadden we dan wellicht een deel van de economische gevolgen voor onze ondernemingen kunnen voorkomen? Stel dat een onafhankelijke adviseur ons met raad en daad op het gebied van de gevolgen van een pandemie had bijgestaan. Zouden wij als ondernemers daar dan niet heel erg veel geld voor over hebben gehad? Wij denken van wel, want échte goede raad is immers nooit te duur.

Natuurlijk weten wij dat de markt waarbinnen wij onze producten en diensten aanbieden constant in beweging is. Maar houden wij daar wel écht rekening mee? Als ondernemer zou je eigenlijk minimaal eens in de drie jaar kritisch de waardeontwikkeling van je onderneming onder de loep moeten nemen. Je zult versteld staan welke informatie zo’n bedrijfswaardering je oplevert.
Overigens is zo’n bedrijfswaardering veel meer dan het jaarlijkse gesprek met je accountant, want dat is toch vooral terugkijken. Nee, het is juist de scherpe analyse van een onafhankelijke bedrijfsadviseur die de marktontwikkelingen, de concurrentie en niet te vergeten de interne prestaties samen met de ondernemer tegen het licht houdt. En zo in staat is een professionele bedrijfswaardering te maken tot een waardevol instrument om toekomstig beleid op te baseren.

Op basis van een professionele bedrijfswaardering kun je samen met de strategisch adviseur kijken naar de opties die er zijn voor het realiseren van een nieuw product of het benaderen van een nieuwe markt. Samen kun je ook bediscussiëren of het overnemen van een concurrent of een bedrijf in dezelfde keten een groeiversneller zou kunnen zijn. Want een ‘buy and build strategie’ (groei door overnames) biedt de mogelijkheid groei te realiseren en tegelijk je algemene kosten te verlagen. Een goede bedrijfswaardering is belangrijk om scherp te krijgen waar je staat, waar verbeterkansen liggen, maar óók waar je naartoe kunt groeien als je tijdig de juiste strategische keuzes maakt.

Natuurlijk kost het inhuren van een onafhankelijke strategisch adviseur op het gebied van bedrijfswaarderingen en bedrijfsovernames geld. Maar onthoud, échte goede raad is nooit te duur!

Richard Temmink & Robert Wielinga
Partners Centrum voor Bedrijfsopvolging

Delen via

Zoeken naar: