Kennisplatform voor Oost Nederland
Marcel Hielkema
VNO-NCW Midden Netwerken

Kracht van Oost

Ons onderbuikgevoel wist het natuurlijk al langer en nu is het ook wetenschappelijk bewezen: Oost-Nederland is een krachtige regio. Wetenschappers concluderen in het onderzoek De Kracht van Oost: in de provincies Gelderland en Overijssel is er sprake van een sterk en gezond MKB, zijn sleuteltechnologieën aanwezig, is er ruimte voor wonen en bereikbaarheid en kunnen we een belangrijke rol spelen in de energietransitie en de landbouwtransitie.

In ons landsdeel zijn we dus bij uitstek uitgerust om op een heel aantal onderwerpen meters te maken. In ons eigen bedrijf en in onze eigen regio, maar ook ten behoeve van de rest van het land.

Als Oost-Nederland kunnen wij een belangrijke bijdrage leveren aan de uitdagingen waar we als maatschappij voor staan. De oproep aan het kabinet is dan ook om vooral gebruik te maken van de kracht van Oost-Nederland en de kansen van het hele land te benutten, in plaats van alleen te focussen op de Randstad. 

Gerichte projecten

Het regeerakkoord zet terecht in op grote thema’s als arbeidsmarkt, energietransitie, verduurzaming en wonen. Daarbij wordt veel geld vrijgemaakt om te investeren. Voor Oost-Nederland is het van belang om aan te haken door middel van gerichte projecten op al deze onderwerpen. Projecten met een kop en een staart, met een duidelijke opbrengst en een duidelijke investeringsbehoefte. Projecten op het gebied van veilig en duurzaam voedsel, gezondheidszorg, digitalisering, schone energie en circulaire economie. Die projecten moeten we triple helix vormgeven; wie doet wat, wie investeert waarin en wat hebben we nog nodig van het Rijk? Voor het bedrijfsleven is het van belang om aan te haken en input te leveren voor deze projecten. Dat kan via VNO-NCW Midden, via de verschillende Economic Boards en via Oost NL.

USP’s herhalen

Maar wanneer je wat verder van het vuur zit, is het extra van belang dat we onze USP’s constant onder de aandacht brengen in Den Haag en in Brussel. De kracht van herhaling. En dat kan en moeten we samen doen; regionale en lokale overheden, onderwijs en het bedrijfsleven.

Als we gezamenlijk Den Haag overtuigen om beter gebruik te maken van de kracht van Oost-Nederland, verbeteren we het economisch klimaat in de regio en dragen we bij aan het vergroten van brede welvaart!


Marcel Hielkema
Voorzitter VNO-NCW Midden

Delen via

Zoeken naar: