Kennisplatform voor Oost Nederland
Marcel Hielkema
VNO-NCW Midden Netwerken

Laat brede bedrijfsleven profiteren

Invest-NL, het Wopke-Wiebes fonds, EU-herstelfonds RRF, REACT-gelden, EFRO, IPCEI important projects, ESF. Allemaal fondsen en programma’s die bedoeld zijn om innovatie en verduurzaming te stimuleren. Jammer genoeg bereiken al deze programma’s slechts een kleine groep bedrijven en organisaties, vooral door onbekendheid en een veelvoud aan voorwaarden en regels.

En dat terwijl juist door het brede bedrijfsleven – dus inclusief scale-ups, MKB en familiebedrijven – te betrekken in deze programma’s de economie echt naar een volgend niveau gebracht kan worden.

Grote groep niet bereikt
In tegenstelling tot bijvoorbeeld multinationals en universiteiten (met eigen afdelingen die zich bezighouden met Europese, nationale of regionale steun), weten veel bedrijven vaak niet van het bestaan van de mogelijkheden af. En tegen de tijd dat het de aandacht van een ondernemer heeft, is de pot al vergeven. Wanneer de ondernemer wel op tijd is, blijkt het al snel om aanvragen te gaan die – al dan niet in de vorm van cofinanciering – een hoge drempelwaarde kennen. Bedragen die daarmee al snel ver buiten de scope van de onderneming komen. Als ook die horde genomen is, schrikt het enorme papierwerk vaak nog af. Voeg daarbij de constatering dat veel fondsen op de een of andere manier een voorliefde lijken te hebben voor de Randstad en de stimuleringsgelden bereiken een hele grote groep bedrijven niet of nooit.

Voorwaarden vereenvoudigen
Wanneer we als Nederland onze ambities willen waarmaken en doorpakken op een aantal belangrijke thema’s, dan moeten we zoveel mogelijk bedrijven in het hele land daarin meenemen. Dan is het zaak om ervoor te zorgen dat veel meer bedrijven mee (kunnen) doen in de verschillende regionale, nationale en internationale fondsen en programma’s. Dat begint met het vereenvoudigen van voorwaarden en papierwerk.

Vliegwiel
Werkgeversorganisaties, brancheverenigingen, het Rijk, provincies en gemeenten spelen een belangrijke rol door veel meer bekendheid te geven aan de verschillende mogelijkheden. Een goed voorbeeld daarvan is de roadshow die de Provincie Overijssel op dit moment houdt.
Ook regionale investeringsmaatschappijen hebben een rol in het aanhaken van het brede bedrijfsleven. Koppel dat aan ondersteuning bij het doen van aanvragen met behulp van ondernemersloketten en het breed inzetten van fondsen zorgt voor een vliegwiel in innovatie en verduurzaming. Precies waar ze oorspronkelijk voor bedoeld zijn.

Marcel Hielkema
Voorzitter VNO-NCW Midden

Delen via

Zoeken naar: