Kennisplatform voor Oost Nederland
Ruud Wilbrink
Wildbrink & Den Otter Notariaat & estate planning

Let’s get digital

Ondanks dat de term ‘het nieuwe werken’ al is ontstaan tijdens de laatste grote industriële revolutie, is dit de laatste jaren pas echt actueel geworden. De essentie van deze term is verandering in de manier van werken en de omstandigheden waaronder dit werk wordt gedaan.

Daar waar het destijds nog ging over efficiëntere inrichting van processen en (beginnende) automatisering, tegenwoordig wordt de term vooral gelinkt aan verdergaande digitalisering. Altijd en overal kunnen werken, en wereldwijd verbonden zijn en blijven.

Futureproof

Sinds de coronacrisis in 2019 toesloeg heeft verdergaande digitalisering een enorme vlucht genomen. Ook branches (of ondernemers) die wat huiverig of terughoudend tegenover dit fenomeen stonden hebben een omslag gemaakt, en in veel gevallen is gebleken dat het toch niet zo ‘lastig’ was als vooraf werd gedacht. Sterker nog: velen willen tegenwoordig niet meer terug naar de oude situatie.

Toch moet je ook kritisch zijn. Niet alleen de manier van werken verandert, ook de inrichting van hardware en software kunnen niet achterblijven, en zo nodig zul je dus tijdig moeten bijsturen om ‘futureproof’ te zijn.

Gevolgen

Wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen voor de bedrijfsterreinen waar in het verleden vooral kantoorgebouwen zijn gerealiseerd? Is al die ruimte nog wel nodig om personeel te huisvesten, of kunnen kantoorruimten worden gecombineerd en spreekkamers zo nodig voor een tijdslot worden gereserveerd? Wil je alles nog steeds in eigen hand houden, of kies je voor outsourcing?

En niet alleen de praktische inrichting speelt een rol, ook de wijze waarop (digitale) beveiliging moet worden ingericht verandert. Als digitale systemen zowel op kantoor als vanuit huis benaderd kunnen worden, dan wordt gegevensbescherming nog belangrijker.

Verantwoordelijkheden

Dit alles vergt ook een andere manier van leidinggeven, een andere manier van denken en een andere bedrijfscultuur. Naast digitalisering is flexibilisering daarmee misschien nog wel meer een item geworden. Uitdagingen genoeg dus.

Ook voor werknemers overigens: thuiswerken geeft enerzijds meer vrijheden, maar vraagt anderzijds ook meer verantwoordelijkheden. Voortdurend bereikbaar zijn kan mensen ook het gevoel geven dat er teveel van hen wordt gevraagd. Het ziekteverzuim is sinds achttien jaar niet zo hoog geweest als nu, als gevolg van een verslechterde werk-privébalans en een hogere mate van werkdruk.

Als werkgever geeft dit al met al voldoende hoofdbrekens. Hoe ga je om met je (kantoor)pand, nu en in de nabije toekomst? En met je personeel: wat mogen/kunnen ze allemaal op afstand, en hoe regel je die zaken contractueel? Is de systeembeveiliging voldoende actueel om ongeoorloofd gebruik te voorkomen? 

Let’s get flexible.

Ruud Wilbrink
Wilbrink & Den Otter

Delen via

Zoeken naar: