Kennisplatform voor Oost Nederland

Verplicht gunnen

Bedrijven onderling doen over het algemeen op de pof zaken met elkaar. Ook met particulieren (consumenten) is dit eerder regel dan uitzondering. De meeste facturen die ik onder ogen krijg, kennen een betaaltermijn van veertien of dertig dagen. Veel facturen worden op tijd betaald maar zo af en toe spreek ik bedrijven die ineens met wanbetalers te maken krijgen. ‘We hebben nu lang genoeg op ons geld gewacht, wat moeten we doen?’

Sinds enkele jaren kennen we de zogenaamde Wet Incassokosten. Dit is een wettelijke regeling waar u als bedrijf niet van af mag wijken indien u zaken hebt gedaan met een consument (B2C). Blijft uw vordering onbetaald dan wordt van u verlangd dat u één aanmaning (zogenaamde veertiendagenbrief) verstuurt. Op mijn website vindt u een voorbeeldversie waar u gebruik van mag maken.

Met die veertiendagenbrief ‘gunt’ u uw klant veertien dagen de tijd om de openstaande post(en) te betalen. Die termijn is verplicht; twee brieven met elk zeven dagen zijn bijvoorbeeld niet geldig. Verder maakt u aanspraak op vergoeding van de rente en kondigt u alvast aan welk bedrag aan incassokosten uw klant verschuldigd is, indien hij niet betaalt binnen de gestelde termijn. Dat bedrag is afhankelijk van de hoogte van het openstaande saldo maar over de eerste € 2.500,00 rekent u 15% met een minimum van € 40,00.

Daar waar u voorheen meerdere herinneringen, aanmaningen en/of ingebrekestellingen diende te sturen alvorens u een vordering uit handen ‘mocht’ geven, hoeft dat nu niet meer en is de  veertiendagenbrief voldoende. Bewaart u wel een kopie?!

Oh ja, wist u dat deze regeling in beginsel ook geldt voor B2Bovereenkomsten? Ik vertel u hier graag meer over.

Wilt u in contact komen met Mark van Schie of wilt u zijn overige columns lezen? Kijk dan op zijn eigen columnisten pagina.

Delen via

Zoeken naar: