Kennisplatform voor Oost Nederland

Wie zwijgt, stemt toe

Als incassogemachtigde probeer ik zoveel mogelijk dossiers ‘in der minne’, dus buiten de rechter om, op te lossen. Helaas lukt dat niet altijd. Gebeurt er dan niets meer met het dossier? Dat hangt van de schuldeiser af.

Wanneer een vordering niet vrijwillig wordt betaald (meestal draaien dossiers om het betalen van een geldbedrag), kan de schuldeiser besluiten om tot dagvaarding over te gaan. Doel hiervan is het verkrijgen van een rechterlijke uitspraak, een vonnis, waarmee zo nodig executiemaatregelen kunnen worden ingezet om betaling af te dwingen. Hoe gaat dat dan in zijn werk?

Allereerst maak ik de dagvaarding klaar. Daarin leg ik aan de rechter uit hoe de vordering is ontstaan, welke pogingen ondernomen zijn om tot een oplossing of betaling te komen en tot slot wat de schuldeiser van de wederpartij eist. Die dagvaarding wordt aan de wederpartij (gedaagde) uitgereikt, waarbij deze wordt opgeroepen om op een bepaalde datum en tijdstip voor de (kanton)rechter te verschijnen.

Verreweg de meeste procedures voor de kantonrechter worden schriftelijk ‘bij verstek’ afgedaan, ik meen zelfs meer dan 80%. De gedaagde is dan niet verschenen en heeft geen verweer gevoerd tegen de vordering. Verstek leidt er automatisch toe dat de vordering wordt toegewezen, tenzij de  vordering de rechter onrechtmatig of ongegrond voorkomt. Dat staat zo in de wet. Is in een procedure verweer gevoerd? Dan zal de rechter zijn beslissing motiveren. Uiteindelijk draait het erom welke partij de rechter het (meest) heeft kunnen overtuigen van zijn of haar gelijk.

Na een tijdje ontvang ik post van de rechtbank. Het is iedere keer weer spannend om die envelop te openen. Prijkt bovenaan het vonnis ‘In naam van de Koning’, dan kan ik mijn klant in de regel goed nieuws brengen. En daar houd ik van!

Wilt u in contact komen met Mark van Schie of wilt u zijn overige columns lezen? Kijk dan op zijn eigen columnisten pagina.

Delen via

Zoeken naar: