Kennisplatform voor Oost Nederland
Marcel Hielkema
VNO-NCW Midden Netwerken

Opeenstapeling van crisissen vraagt om multidisciplinaire aanpak

“De lol van het ondernemen is er wel af” zei een ondernemer onlangs tegen mij. Ondanks dat ik dit zelf gelukkig nog niet voel, begrijp ik zijn uitspraak wel. Want kijk maar eens waar je nu als bedrijf mee te maken hebt; een enorme schuldenberg als gevolg van corona, stijgende kosten door inflatie, een enorme energierekening, een gebrek aan grondstoffen en aan medewerkers en hogere belastingen en loonkosten door het koopkrachtpakket van de overheid. Wanneer je dan als onderneming wilt uitbreiden om je stijgende kosten op te vangen of als je wilt verduurzamen, dan kan dat niet vanwege stikstof, netcongestie, regelgeving en trage vergunningverlening.

De opeenstapeling van crisissen zorgt voor een opeenstapeling van problemen bij bedrijven. Problemen die morgen ook niet weg zijn. Willen we die aanpakken dan moet dat multidisciplinair. Want daar waar de verschillende onderwerpen bij de overheid door verschillende ministeries, provincies en gemeenten worden behandeld, komen bij een bedrijf alle problemen samen.

Maar het begint met het besef dat bedrijven een belangrijke rol spelen om de groei te realiseren die nodig is om hogere kosten op te vangen, dat vergroening en verduurzaming in het bedrijfsleven en met name in de industrie moet plaatsvinden om klimaatverandering tegen te gaan en dat het ondernemingen zijn waar, in samenwerking met de wetenschap, de technologische oplossingen voor hedendaagse en toekomstige problemen vandaan komen. Bovendien zorgt een sterke industrie voor strategische zelfredzaamheid. Door de oorlog in Oekraïne en de coronacrisis weten we dat we minder afhankelijk van anderen moeten zijn.

In dat kader is de brief over industriebeleid die de minister van Economische Zaken & Klimaat begin juli naar de Kamer heeft gestuurd positief. Daarin wordt namelijk die rol en het belang van de industrie in de export, het bbp en de werkgelegenheid benoemd. De minister geeft aan te willen investeren, te willen aanjagen, te willen verbinden en ruimte te willen geven voor groei. Wanneer dat gepaard gaat met snelheid en daadkracht, de verschillende ministeries, provincies en gemeenten zich hier achter scharen en de regelgeving zo wordt aangepast dat deze bevorderend in plaats van belemmerend werkt, dan kunnen grote stappen gezet worden. Aan het bedrijfsleven zal het niet liggen, die willen wel. En misschien komt dan de lol in ondernemen weer terug.  

Delen via

Zoeken naar: