Zukunft braucht Herkunft

25 augustus 2016 | |

Op 5 mei, de dag dat ik deze column schrijf, realiseer je je misschien weer heel even wat vrijheid betekent maar ook wat nu een land vrijheid brengt. Dat zijn niet de leiders die zichzelf verrijken en uitgroeien tot dictator. Dat zijn de leiders die de samenleving verrijken. Dat geldt ook voor een manager of directeur. Iedereen is uiteindelijk voorbijganger en moet zorgen dat de organisatie toekomst houdt. Verder zien we dat in de huidige lineaire economie de eindige fossiele energiebronnen en afhankelijkheid van andere schaarse grondstoffen en water zorgen voor
afhankelijkheid en geopolitieke spanningen die maken dat de toekomst op het spel staat. Zukunft braucht Herkunft is een Duits spreekwoord. Duurzaam ondernemen is fit blijven voor de toekomst. Je tijd verstaan en je daaraan als organisatie continu aanpassen, gebruikmakend van de mogelijkheden van deze tijd. Zoals bijvoorbeeld de innovatiemogelijkheden rondom de smart industry. Innoveren doe je niet om jezelf rijker te maken of zelf groot te worden, maar om relevante waarde te creëren voor klanten die onderdeel zijn van de toekomst en dus om de verduurzaming van de maatschappij te bevorderen.

In de Herkunft zit je zijn, dat is de cultuur van de organisatie die maakt dat we ons op een bepaalde manier gedragen, trots kunnen en mogen zijn. Die Herkunft is het die misschien wel de missie van de organisatie stuurt. Respect voor het verleden en respect voor waar je je bevindt als organisatie zijn daarbij belangrijk uitgangspunten. De Duitse technische Gründlichkeit en de Nederlandse ondernemersgeest passen perfect bij elkaar om nieuwe creatieve oplossingen te vinden en te zorgen dat je je koers verlegt als dat nodig is. Duurzaamheid en circulair denken zijn hierbij vanzelfsprekend de enige basis voor innovatie. Innovatie die niet circulair is, die negatieve impact heeft op bodem, water, lucht en biodiversiteit en/of een verdienmodel heeft ten koste van anderen, is geen innovatie. Want in het grote geheel ben je dan op lange termijn niet relevant en heb je geen betekenis, hoe smart je ook lijkt te zijn op de korte termijn. Het gaat erom dit in de organisatie en bij het individu te verankeren, onder andere in je normen en waarden.

Uiteindelijk blijven wij allemaal mensen in een circulair systeem. Zoals 2000 jaar geleden al is opgeschreven: ‘Uit stof zijt gij geboren, en tot stof zult gij wederkeren’. De circulaire economie is niets nieuws, hoe we deze vormgeven met innovaties en inzichten uit deze tijd wel. Sta dus stil bij het verleden en het heden en ga vooruit naar de toekomst!

Otto Willemsen
Auteur van het boek Fit voor de toekomst; de duurzame ondernemer
(www.fitvoordetoekomst.nl) en Thuis in energie. Otto werkt als zelfstandig
organisatieadviseur/trainer en is met Duurzaam4Life verbonden aan coöperatie Synprofect.

Wilt u in contact komen met Otto Willemsen of wilt u zijn overige columns lezen? Kijk dan op zijn eigen columnisten pagina.