Kennisplatform voor Oost Nederland
Erwin Agterhuis
Jonghuis Advies Energie

Profiteer ook van teruggaaf energiebelasting

Gratis geld, het klinkt te mooi om waar te zijn. Toch lopen vele ondernemers en pandeigenaren geld mis, doordat ze niet weten dat ze in aanmerking komen voor teruggave van energiebelasting. Voldoet u aan een aantal voorwaarden, dan kan u van de afgelopen vijf jaren om teruggave vragen. En dat kan om flinke bedragen gaan.

Bent u eigenaar van een pand met meerdere units, appartementen, huizen, die allemaal vanuit één kabel van stroom en gas worden voorzien en die allemaal WOZ-belasting betalen, dan komt u hiervoor in aanmerking. Het deel aan WOZ dat betaald wordt voor energiebelasting, kunt u dan terugvragen.

Ik zal het concreter maken. Stel dat u eigenaar bent van een winkel, met daarboven drie appartementen. We gaan er daarbij vanuit dat zowel de winkel als de appartementen zijn aangesloten op één energiemeter. Dan heeft u als eigenaar recht op één maal vermindering van energiebelasting op uw energienota. Máár: vanuit belastingtechnisch oogpunt heeft u óók recht op vermindering van energiebelasting voor de drie appartementen. Voorwaarde hierbij is dat zowel de winkel als die appartementen een eigen huisnummer en een eigen WOZ-waarde hebben.

Ook bedrijven die units verhuren inclusief stroom en gas, hebben recht op zo’n teruggaaf per unit. Mits die dus een eigen nummer en WOZ-waarde hebben. Ook Verenigingen van Eigenaren kunnen hier een beroep op doen. Eigenlijk zijn de enige objecten die hiervan zijn uitgezonderd garageboxen.

Veel ondernemers weten dit dus niet, maar het grote voordeel is dat u nog tot vijf jaar terug van deze regeling kunt profiteren. We komen in de dagelijkse praktijk regelmatig ondernemers tegen die we hierop wijzen, waarbij we ze kunnen vertellen dat ze zo een mooi bedrag terug kunnen ontvangen van de Belastingdienst.

Wij verzorgen deze teruggaaf voor onze klanten op basis van het principe ‘no cure, no pay’. Met andere woorden: wordt de aanvraag voor teruggave energiebelasting om wat voor reden dan ook afgewezen, dan hoeft u niets te betalen. Anders spreken we vooraf een vast percentage af.

Wij vullen graag alle formulieren voor u in, zodat u snel kunt beschikken over extra budget in de vorm van rechtmatig verkregen gratis geld. Neem contact met ons op en we gaan voor u aan de slag.

Jonghuis Advies

Delen via

Zoeken naar: