Kennisplatform voor Oost Nederland
Ron van Gent
VNO-NCW Midden

Provinciale Statenverkiezingen: Ondernemers stem!

Als ik in het buitenland met fiets of auto regelmatig in een kuil in het wegdek stuiter, realiseer ik me vaak hoe ‘aangeharkt en op orde’ ons land eigenlijk is. En dat terwijl we in onze mooie delta met steeds meer zijn, vaker op pad zijn en meer vervoeren omdat we economisch de wind redelijk in de zeilen hebben. In onze regio hebben we daarbij het genot van fraaie landschappen en relatief gezonde lucht; kortom wonen, werken en recreëren in een (nog) prettige balans.

Dat is allemaal niet vanzelfsprekend. Dat vraagt om slim en modern ruimtelijk-economisch beleid. Met voldoende ruimte voor ondernemers, maar ook flexibele combinaties van wonen en werken. Oog voor ons landschap betekent dan een verstandige mix van ecologie en economie. De energietransitie en duurzaam ondernemen zullen in de toekomst een kwaliteitsimpuls voor de regio opleveren.

De provincies acteren op veel van de genoemde terreinen. Met haar kerntaken economie, landschaps- en natuurbeheer en infrastructuur, zijn de provincies voor ondernemers van wezenlijk en vitaal belang. Het gaat om vragen als: zijn onze scholen en universiteiten voor studenten – onze toekomstige collega’s en medewerkers – straks voldoende bereikbaar? Hoe houden we binnensteden aantrekkelijk en bereikbaar? Waar gaan we werken en in wat voor soort bedrijfspanden en kantoren doen we dat? Gaan we met de e-bike, de tram, het spoor, de bus of de (deel-) auto naar ons werk? Hoe houden we die energietransitie haalbaar, schaalbaar en betaalbaar voor burgers, boeren en bedrijven? Hoe kunnen we nog beter internationaliseren en innoveren?

Bedrijven kunnen zelf veel, maar provincies die meedoen en bokje staan, daar komen we samen verder mee. Wat dat betreft hebben we in Overijssel en Gelderland goede ervaringen met ondernemingsgezinde Colleges en Staten. De moeite waard om te behouden. Kortom, laat het nou niet zo zijn als bij de Brexit: dat we de volgende morgen wakker worden en, zoals een groot deel van de jongeren in het VK, denken, was ik maar gaan stemmen, want deze uitslag bevalt me niet! Stem!

Delen via

Zoeken naar: