Kennisplatform voor Oost Nederland
Marcel Hielkema
VNO-NCW Midden Netwerken

Realistisch optimisme

Deze zomer werden we toch verrast door de deltavariant van het coronavirus. Ook werden er een aantal afgeschafte beperkingen weer teruggedraaid. Ondanks dat is het economische perspectief positief. Beleidsmakers zijn optimistisch en het CBS voorspelt in haar laatste raming zelfs een groei van 3,8%. Licht gloort aan het einde van de tunnel en direct opperen vooraanstaande economen dat alle steunmaatregelen snel afgebouwd kunnen worden.

Optimisme is mooi en altijd goed voor de markt. Maar we moeten wel realistisch blijven. Een economische voorspelling moet namelijk eerst nog wel gerealiseerd worden door bedrijven. Mooi dat er weer geld uitgegeven wordt, de winkels weer druk zijn en de terrassen vol zitten, maar dat moet ook wel. Veel ondernemers hebben in de afgelopen achttien maanden ingeteerd op hun eigen vermogen en een berg aan schulden opgebouwd. Het geld dat nu verdiend wordt, is dan ook in de eerste plaats bedoeld om leningen, huur- en belastingachterstand terug te betalen. Alvorens weer wat eigen vermogen op te bouwen en – in het geval van veel mkb’ers – zelf ook weer salaris uitgekeerd te krijgen.

Juist nu investeren

En dat terwijl er om meerdere redenen nu juist weer geïnvesteerd moet worden. Enerzijds in innovatie omdat dit het afgelopen jaar minder gebeurd is en je wel competitief moet blijven. Anderzijds in verduurzaming omdat we ons heel goed realiseren dat de wijzers van onze klimaatklok op voor vijf voor twaalf staan. En laten we ook vooral niet de ontwikkeling van onze medewerkers vergeten. Juist op dit vlak biedt de volgende uitdaging zich alweer aan; de razendsnel krapper wordende arbeidsmarkt.

Meedenken

Pas dus op met het te snel laten terugbetalen van steunmaatregelen, te hoge looneisen in cao-overleggen, het verhogen van gemeentelijke heffingen en het opleggen van allerlei nieuwe regels die vragen om investeringen; het geld moet eerst weer verdiend worden. Juist nu, aan het einde van de crisis, hebben we in de (lokale) overheid een partner nodig die meedenkt en investeert. Die onbenut arbeidspotentieel activeert en opleidt. En die ondernemers helpt in het woud van regelingen, subsidies en beschikbare (Europese) budgetten.

Zodat het geld daar terecht komt waar het echt nodig is en waar de impact het grootst is. Dan is economisch herstel en groei ook daadwerkelijk mogelijk.

Marcel Hielkema
Voorzitter VNO-NCW Midden

Delen via

Zoeken naar: