Kennisplatform voor Oost Nederland
Marcel Hielkema
VNO-NCW Midden Netwerken

Regeldruk belemmert ondernemers

De groei van het aantal regels vormt een grote ergernis voor veel ondernemers. Vooral wanneer deze regels de logica trotseren en goede initiatieven belemmeren in plaats van bevorderen. Bij iedere start van een nieuw kabinet vrees ik dat de regeldruk nog meer toeneemt, terwijl regelruimte juist zorgt voor enorme stappen voorwaarts met betrekking tot de grote uitdagingen op het gebied van bestaanszekerheid, arbeidsmarktkrapte, netcongestie en verduurzaming.

Een aantal jaren geleden was ik betrokken bij de oprichting van Legal Valley; een initiatief om de juridische sector in Gelderland samen te brengen, ontstaan vanuit het besef dat een goede juridische infrastructuur bijdraagt aan een goed vestigings- en ondernemersklimaat. Een van de inzichten die ik hier tot me nam bestond eruit dat wetgeving altijd achterloopt op maatschappelijke ontwikkelingen. Natuurlijk heel logisch en begrijpelijk. Maar tegenwoordig verlopen de maatschappelijke ontwikkelingen steeds sneller en is het maken, toetsen en effectueren van wet- en regelgeving een traag proces. Dit zorgt ervoor dat het recht steeds vaker achter de feiten aanloopt.

Ik noem een aantal praktische voorbeelden die ondernemers belemmeren:

  • Wanneer je jouw medewerkers met financiële uitdagingen aan het einde van het jaar een extraatje wilt geven, leidt dat tot verlies van toeslagen voor hen. Zij houden er dus niets extra’s aan over en vanuit de werkgever is van een goedbedoeld gebaar geen sprake meer.
  • Asielzoekers aannemen om het enorme aantal vacatures in te vullen is binnen de huidige wetgeving niet toegestaan. We hebben echter wel iedereen hard nodig om door te kunnen bouwen, zorg te verlenen en te produceren. Voorbeelden met Oekraïense vluchtelingen hebben aangetoond dat het echt kan en dat ook de inburgering veel sneller verloopt als je aan het werk bent.
  • Energie-overschot van zonnepanelen mag je als bedrijf niet leveren aan je buren en zelfs niet aan een dependance van je eigen bedrijf dat een paar straten verder ligt. Een gemiste kans, want hiermee kan een deel van de netcongestie worden opgelost.
  • Als je je wagenpark wilt verduurzamen met de aanschaf van een elektrische bestelbus, vereist dit opeens een groot rijbewijs. De bussen zijn van gelijke grootte, maar de elektrische variant is zwaarder en dan komt deze regel weer vanuit de wetgeving op tafel.

Dit zijn enkele voorbeelden van regels die wellicht klein lijken, maar ondernemers nu echt belemmeren. Het zijn regels uit een andere tijd met andere doelen en die vragen daarom nu om actualisatie. De wetgeving zal uiteindelijk worden aangepast, maar dan per direct weer achterlopen. In de tussentijd zou de overheid echter regelruimte kunnen toepassen waar dat logisch is. Dan kunnen wij als ondernemers ons steentje blijven bijdragen aan de grote uitdagingen van deze tijd.

Marcel Hielkema
Voorzitter VNO-NCW Midden

Delen via

Zoeken naar: