Kennisplatform voor Oost Nederland
Hans Tragter
Tragter Groep uit Neede Brandbeveiliging

RI&E: Risico-inventarisatie & evaluatie

Volgens de Arbo-wet is voor ieder bedrijf dat naast de directeur/eigenaar medewerkers in dienst heeft met meer dan 40 uur een RI&E verplicht.

Elk bedrijf met personeel moet (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. Dit onderzoek heet een RI&E en moet schriftelijk worden vastgelegd. In het plan van aanpak moet de werkgever aangeven binnen welke termijn zijn bedrijf concrete maatregelen gaat nemen tegen de geïnventariseerde risico’s en wat deze maatregelen opleveren. Met de Risicoinventarisatie en -evaluatie en met het bijbehorende Plan van Aanpak kan het bedrijf gestructureerd de risico’s aanpakken om zo de kans op arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen tot een minimum te beperken.

De RI&E dient te bestaan uit:
• Inventarisatie van de aanwezige gevaren en van de al genomen risicobeperkende maatregelen op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn. Hierbij dient rekeningen gehouden te worden met werknemers die behoren tot de ‘bijzondere categorieën van werknemers’, bijvoorbeeld gedeeltelijk arbeidsgeschikten, personen die zwanger zijn, jeugdigen en ouderen.
• De evaluatie van de risico’s die aan de gevaren zijn verbonden.
• De prioritering van de risico’s.
• De vaststelling welke maatregelen genomen zullen worden.

Tragter Groep kan uiteraard bovenstaande zaken voor u uitwerken in een overzichtelijke rapportage met een bijbehorend Plan van Aanpak. Deze dient vervolgens door het bedrijf zelf recentelijk
bijgehouden te worden door middel van onder andere het uitvoeren van geadviseerde en/of noodzakelijke maatregelen.

Voor bedrijven met meer dan 25 personen in dienst is hiervoor een toetsing van een kerndeskundige verplicht. Diegene beoordeelt of de ingevulde RI&E compleet en betrouwbaar is en uitgaat van de huidige stand van wetenschap en techniek. De deskundige schrijft vervolgens een advies o.a. over het Plan van Aanpak. Indien er bij bedrijven met maximaal 25 personen een branchegerichte RI&E-methode wordt toegepast, is deze toetsing niet verplicht, maar zeker wel raadzaam.

Voor vragen over Arbo & veiligheid kunt u uiteraard naar mij mailen.

Delen via

Zoeken naar: