Kennisplatform voor Oost Nederland
Marcel Hielkema
VNO-NCW Midden Netwerken

Samenwerking

In de bestseller Homo Deus geeft schrijver Yuval Noah Harari aan dat de mogelijkheid om samen te werken datgene is dat de mensheid onderscheidt van andere wezens. En hoe meer we samenwerken, hoe beter de resultaten. Dat neemt niet weg dat samenwerken soms best lastig kan zijn.

Binnen onze eigen branche, met mensen en organisaties die we kennen, is samenwerken al een uitdaging. Wanneer het gaat om samenwerkingen met bedrijven uit andere branches, of met overheidsorganisaties of onderwijsinstellingen, is het vaak nog een tikkeltje lastiger. We spreken al snel een andere taal, komen elkaar niet zomaar tegen en belangen zijn niet altijd gelijk. En toch, wanneer het lukt om buiten onze eigen branche tot samenwerking te komen, dan heeft dat extra toegevoegde waarde.

Verbondenheid

Oost-Nederland kenmerkt zich door een grote bedrijvigheid en heel veel kennis op het gebied van onder andere voeding, gezondheid, artificial intelligence en energie. De belangrijke onderwerpen van dit moment dus. Onderwerpen die los van elkaar te benaderen zijn, maar juist ook een verbondenheid kennen. Want gaat goede voeding niet gepaard met goede gezondheid? En is energie niet ook een sleutel voor het succes op het gebied van voedselproductie?

Meedenken

Daar komt nog bij dat we in onze regio grote creatieve, logistieke en juridische expertise hebben. Wat als we die kennis zouden combineren om volgende stappen te maken? Wanneer we creatieven mee laten denken over het ziekenhuis van de toekomst, de logistieke sector meedenkt over verduurzaming en juristen belemmeringen voor innovatie wegnemen? Gelukkig wordt er al steeds meer samengewerkt, ook tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid.

Stimuleren

Vanuit VNO-NCW Midden vinden we het van belang om samenwerking te stimuleren door ondernemers met elkaar en met de overheid en het onderwijs in contact te brengen. Dat doen we via de vele bijeenkomsten die we – gelukkig weer – in de regio organiseren. Maar ook door onze vertegenwoordiging in bijvoorbeeld de verschillende economic boards, energietafels en arbeidsmarktregio’s.

Wanneer je elkaar kent kun je elkaar sneller vinden, zorgt het voor begrip en vullen expertise en ervaring elkaar aan. Want wanneer we echt meters willen maken op de grote onderwerpen moet samenwerking geïntensiveerd worden.

Marcel Hielkema
Voorzitter VNO-NCW Midden

Delen via

Zoeken naar: