Kennisplatform voor Oost Nederland
Ruud Wilbrink
Wildbrink & Den Otter Notariaat & estate planning

To be continued…

Nee, niet omdat ik deze column niet in één editie kan schrijven, maar omdat het de essentie weergeeft van het dilemma waar veel familiebedrijven mee worstelen.

Nu het kabinet in 2020 een voorstel heeft gepresenteerd voor substantiële wijziging van de thans nog geldende BedrijfsOpvolgingsRegeling (BOR) zijn veel familiebedrijven geneigd om hun onderneming misschien eerder over te dragen dan wellicht de bedoeling was.

Immers, zolang nog kan worden geprofiteerd van enig belastingvoordeel in het kader van een overdracht binnen familiesfeer, is het zonde om daarvan niet te profiteren.

Tijdig nadenken over opvolging

Afgelopen november is aangekondigd dat de BOR het eerste kwartaal van dit jaar wordt geëvalueerd. Het nieuwe kabinet heeft in het coalitieakkoord het belang erkend van deze regelingen, dus de verwachting is wel dat zij (in welke vorm dan ook) vooralsnog blijven bestaan. Wél worden de regelingen in deze kabinetsperiode grondig onder de loep genomen. Eerlijker en evenwichtiger, dat is het uitgangspunt. Wat dat betekent voor de aard van – en het moment waarop – de wet wordt gewijzigd is nog ongewis, maar omdat bedrijfsopvolging doorgaans niet binnen een aantal maanden is gerealiseerd, is het raadzaam om tijdig na te denken over een mogelijke opvolging en de lijntjes richting diverse specialisten vast uit te zetten.

Buiten de familie

Als versobering van de BOR leidt tot minder belastingvoordeel is de kans groter dat overdracht buiten de familie wordt gezocht. Volgens KPMG verwacht bijna negentig procent van de familiebedrijven problemen bij opvolging na invoering van de voorgestelde wijzigingen van de BOR, en dan met name vanwege het extra geld dat op tafel moet komen als de huidige fiscale ‘stimulering’ wordt weggenomen. Niet iedereen heeft immers voldoende tijd en/of mogelijkheden om een beoogd opvolger uit de familiekring klaar te stomen voor de overdracht, en dat ook nog eens op een fiscaal zo vriendelijk mogelijke manier. Dat vergt een goede voorbereiding en het nodige overleg, ook met de fiscus.

Financieerbaarheid

Inmiddels is duidelijk geworden dat de afgelopen twee jaar bij ruim twintig procent van de familiebedrijven continuïteitsproblemen zijn opgetreden, met name door (aanzienlijke) omzetdaling als gevolg van de coronacrisis. Vervelend, maar voor wat betreft de waardering van de onderneming in het kader van de bedrijfsopvolging biedt dat misschien ook weer kansen in het kader van de financierbaarheid.

Kortom, zorg dat u de juiste mensen om u heen verzamelt, kijk op tijd naar de toekomst, zorg voor een realistische (en haalbare) planning en waardering, spreek met diverse specialisten en stuur tijdig bij als dat nodig is. To be continued…

Ruud Wilbrink
Wilbrink & Den Otter

Delen via

Zoeken naar: