Kennisplatform voor Oost Nederland
Raymond J. Harmsen
Hapre Zorg & Inkomen Financiële Dienstverlening

De toekomst van collectiviteitskorting zorgverzekeringen

Minister Bruno Bruins heeft onlangs het advies van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) uit december 2017 overgenomen waardoor er een drastische wijziging komt in de manier waarop collectiviteitskorting gegeven mag worden op zorgverzekeringen. Het geven van korting op zorgverzekeringen sec vanuit de collectiviteit is niet meer voldoende. De minister heeft aangegeven dat de korting voor de basisverzekering maximaal 5% mag zijn en een collectief echt iets teweeg moet brengen in de zorg. Het moet meer zijn dan ’kwantumkorting’. Zorgverzekeraars worden daardoor in de nieuwe situatie verplicht om samen met hun klanten – u dus – actief werk te maken van de gezondheid van werknemers. Doel: het verlagen van de zorgconsumptie in Nederland. Bij Hapré kunnen we ons in grote lijnen vinden in het advies van de NZa. Het past in onze visie om, samen met werkgevers, de gezondheid en vitaliteit van werknemers te verbeteren.

De drie criteria om korting te rechtvaardigen:
• De afspraken moeten leiden tot lagere zorgkosten.
• De afspraken moeten specifiek zijn toegespitst op uw branche.
• Verplichte afspraken op basis van andere wet- en regelgeving tellen niet mee.

Nieuwe mogelijkheden voor secundaire arbeidsvoorwaarden
Het advies van de NZa gaat zorgen voor een prominentere, zichtbaardere rol in de secundaire arbeidsvoorwaarden. Zorgverzekeraars moeten samen met u een actieve rol gaan spelen op het gebied van ziektepreventie en interventies. Bij Hapré werken we samen met diverse zorgverzekeraars en kennen we de mogelijkheden hiervoor. Omdat we onafhankelijk zijn kunnen we ‘de krenten uit de pap pikken’ door het maken van combinaties in het aanbod van zorgverzekeraars.

Breng gezondheidsrisico’s nu al in beeld
Verzuim is een kostenpost die iedere onderneming probeert te minimaliseren. Een belangrijke stap hiertoe is het in kaart brengen van de gezondheidsrisico’s. Door een bedrijfsrisicoscan uit te voeren, krijgt u inzicht in situaties waar uw medewerkers mee te maken hebben die van invloed kunnen zijn op het ziekteverzuim. Denk daarbij ook aan zaken in de privésfeer zoals mantelzorg, leefstijl of financiële problemen.

Wanneer bekend is waar de risico’s in het bedrijf zitten, kunnen er preventieve acties worden ontwikkeld zodat de gezondheid en inzetbaarheid wordt vergroot. Samen met zorgverzekeraars geeft Hapré inhoud aan dit soort acties waardoor duurzame inzetbaarheid meer wordt dan een containerbegrip.

Binnen Twente is Hapré hiermee actief via de stichting Vitaal in Twente (www.vitaalintwente.nl). Onze ervaringen willen we delen met de rest van Oost-Nederland om de kracht van collectieve zorgverzekeringen nieuwe stijl verder bekend te maken. <

Delen via

Zoeken naar: