Kennisplatform voor Oost Nederland
Hans Tragter
Tragter Groep uit Neede Brandbeveiliging

Veiligheid in de crisis; juist dan belangrijk!

Op dit moment worden veel ondernemers getroffen door de gevolgen van de coronacrisis. Natuurlijk volgt hier ook uit dat elke ondernemer op zoek gaat naar manieren om te besparen. Het is verleidelijk om te gaan besparen op de niet-primaire bedrijfsprocessen en uitgaven.

We zien dan ook vaak dat veiligheid onderdeel uitmaakt van deze besparingen. Deze besparingen brengen echter ook risico’s met zich mee. Doordat veiligheid in het geding komt, komt ook de bedrijfscontinuïteit in gevaar. Als er niet voldaan wordt aan bijvoorbeeld de juiste brand- of inbraakbeveiliging neemt het risico op verstoringen van het bedrijfsproces toe. Daarnaast zijn er veel organisaties en lokale overheden, zoals verzekeraars of gemeenten, die eisen stellen aan uw bedrijfsveiligheid. Mocht er bij een kritische verstoring blijken dat veiligheidszaken niet voldeden aan de eisen, dan draait u als ondernemer vaak zelf voor de gevolgschade op.

Naast deze eisen zijn er ook wettelijke verplichtingen op het gebied van arbeidsveiligheid. In de meeste gevallen is uw personeel uw kapitaal. Door de arbeidsveiligheid te borgen voelen werknemers zich veiliger en hierdoor gelukkiger. Een gelukkige medewerker is tevens over het algemeen productiever. Naast dat het belangrijk is voor uw personeel en bedrijfsvoering zit er echter ook een kostenplaatje aan arbeidsveiligheid. De risico-inventarisatie binnen uw bedrijf en uw zorgplicht als werkgever blijven bijvoorbeeld wettelijk verplicht, ook in crisistijd. De Inspectie SZW zal dan ook gewoon doorgaan met controleren en handhaven. Bij geen juiste uitvoering zijn de boetes die hierop staan een stuk duurder dan het (laten) uitvoeren van bijvoorbeeld een risico inventarisatie.

Kortom: zorg er voor dat veiligheid een integraal onderdeel wordt óf blijft van uw organisatie, ook in deze tijd. Mede hierdoor komt uw organisatie sterker uit deze crisis.

Wilt u meer informatie over veiligheid of een integrale benadering? Neem gerust eens contact met mij op.

Hans Tragter
Tragter Groep

Delen via

Zoeken naar: