Kennisplatform voor Oost Nederland
Hans Tragter
Tragter Groep uit Neede Brandbeveiliging

Veiligheidsopleidingen

Sinds 2015 geldt er een wettelijke scholingsplicht voor werkgevers. Deze regeling geeft aan dat de werkgever de werknemer in staat moet stellen om cursussen en opleidingen te volgen die noodzakelijk nodig zijn voor de uitoefening van de functie. Denk hierbij aan het uitvoeren van verschillende werkzaamheden of het gebruik van arbeidsmiddelen.

Bij het uitvoeren van werkzaamheden kunnen dit onder andere elektrotechnische of montagewerkzaamheden zijn. Als voorbeeld zijn voor het werken aan een elektrische installatie diverse certificeringen nodig. Bij het gebruik van arbeidsmiddelen kan er bijvoorbeeld gedacht worden aan het gebruik van een heftruck. De persoon die de heftruck bestuurt, moet voldoende instructie hebben ontvangen om veilig met een heftruck te kunnen werken. Dit kan aantoonbaar gemaakt worden door bijvoorbeeld het behalen van een heftruckcertificaat.

Arbeidsongevallen en Inspectie SZW
Vooral bij arbeidsongevallen is het van belang dat voldoende instructie en voorlichting aangetoond kan worden. Als dit niet zo is, kan de Inspectie SZW een boeterapport opstellen. Hierbij krijgt de werkgever een boete en moet hij maatregelen treffen om herhaling van soortgelijke ongevallen en onvoldoende instructie bij werkzaamheden te voorkomen.

Over het algemeen zijn er enorm veel opleidingen en cursussen te behalen voor de diverse werkzaamheden en arbeidsmiddelen. Tragter Groep biedt als totaalaanbieder op het gebied van veiligheid meerdere opleidingen en trainingen aan voor bijvoorbeeld BHV, agressietraining, VCA en heftruck.

Neem gerust contact met Tragter Groep op voor meer informatie. Uiteraard worden alle opleidingen en cursussen volgens de door het RIVM gecommuniceerde coronamaatregelen aangeboden.

Hans Tragter
Directeur Tragter Groep

Delen via

Zoeken naar: