Kennisplatform voor Oost Nederland
Marcel Hielkema
VNO-NCW Midden Netwerken

Verantwoordelijkheid nemen

Een grote taak van bestuurders, of het nu CEO’s, buschauffeurs of politici betreft, is dat je altijd vooruitkijkt. Dat je beslissingen neemt die wellicht niet altijd direct even goed vallen maar die belangrijk zijn voor de lange termijn. Dit betekent ook dat je je verantwoordelijkheid neemt. En dat laatste is echt niet altijd eenvoudig. Geloof me, er is geen bestuurder die niet regelmatig wakker ligt van besluiten die hij of zij heeft genomen of nog moet nemen. Toch hoort dat ook bij een bestuurdersfunctie.

In dat kader hoop ik dan ook van harte dat de nieuwgekozen politici in de provincie hun verantwoordelijkheid gaan nemen. In verkiezingstijd stonden zij, namens hun partijen, voor de plannen die werden gelanceerd voor de vele uitdagingen. Maar veel belangrijker is dat ze er nu ook daadwerkelijk iets mee gaan doen. Probleem met die uitdagingen is namelijk dat ze vaak verder in de toekomst liggen terwijl veel mensen juist willen dat er zaken gebeuren waar ze zelf direct profijt van hebben. Zo zijn stikstof en klimaat voor velen nog altijd een ver-van-mijn-bed-show. En dat het pensioenstelsel op de lange termijn niet houdbaar is, is niet iets wat je nu in je portemonnee voelt. Kijk ook eens naar de opvang van vluchtelingen in de regio. Dat kan nu alleen nog bij beperkte aantallen. Maar wat gebeurt er als die vluchtelingenstroom nog groter wordt, omdat bijvoorbeeld jongeren in hun eigen land echt geen toekomst meer zien? Dan zijn dit soort afspraken niet houdbaar. Het vooruitschuiven van problemen lijkt dan wellicht de makkelijkste oplossing. Gevolg is dan dat je die problemen op het bordje van de volgende generaties legt. Op de een of andere manier haalt je dat altijd weer in.

Een ander aspect wat erbij komt kijken is dat we veranderingen moeilijk en vervelend vinden en we altijd teruggrijpen naar vroeger…toen was alles beter. Maar we ontkomen er niet aan dat er dingen moeten veranderen, hoe lastig ook. Ook daarin zullen we allemaal onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Daarbij is het goed om te beseffen dat je dat niet alleen doet. Dat geldt ook voor de politiek. In een land als Nederland kan je alleen regeren als je samenwerkt. En samenwerken is een werkwoord; dat kan je niet alleen en is best lastig. Het houdt ook in dat je compromissen moet sluiten. Wij laten ons wel eens negatief uit over polderen maar dat is wel iets waardoor we in Nederland belangrijke besluiten hebben kunnen nemen. Door het samen te doen en door verantwoordelijkheid te nemen.

Marcel Hielkema

Voorzitter VNO-NCW Midden

Delen via

Zoeken naar: