Kennisplatform voor Oost Nederland
Johan Kippers
Kippers HRM Advies HRM-advies

Vertrouwenspersoon verplicht?

Eerder schreef ik over het wetsvoorstel dat gaat over de verplichte aanstelling van een vertrouwenspersoon voor elke organisatie. Na veel vertraging en telkens weer uitstel, heeft op 9 februari eindelijk behandeling in de 2e kamer plaatsgevonden.

Wel schrijnend om dan in de verslaglegging te lezen hoe dit in z’n werk gaat. De meeste partijen beginnen met het initiatief en de initiatiefnemer mw. Maatoug, de hemel in te prijzen “zij heeft een wetsvoorstel voorgelegd dat relevant, superactueel maar ook in zijn reikwijdte niet heel erg complex en groot is. Dat is ook weleens fijn, want sommige wetten die we behandelen zijn heel complex”. En dan hebben de dames en heren vervolgens nog ‘wat’ vragen. En dan begint het pas.

De perfecte vertrouwenspersoon

Er zijn vragen gericht op praktisch uitvoering: “ hoe kan dit worden gehandhaafd, zodat het niet een papieren tijger wordt”. “Welke kwaliteitseisen moeten er gelden voor vertrouwenspersonen?” Maar ook vragen die vraagtekens zetten bij de noodzaak: “Bij The Voice was wel een vertrouwenspersoon en tóch ging het daar mis”. Met andere woorden: wat voegt het toe?

Of er wordt stelselmatig gesproken over in het bedrijf aanstellen van een vertrouwenspersoon, waar het juist gaat om toegang tot een vertrouwenspersoon. Want, voor veel kleine bedrijven is het te kostbaar om intern iemand op te leiden als vertrouwenspersoon. Los van de onwenselijkheid van een interne vertrouwenspersoon gezien mogelijke belangenverstrengeling.

De ergste opmerking die werd gemaakt was dat de zelfredzaamheid van werknemers wel wat groter zou mogen zijn. “We zijn toch niet van suiker. Als er iets gebeurt stap je toch naar de leidinggevenden of directeur en desnoods naar de politie”. Terwijl juist de vertrouwenspersoon er voor kan zorgen dat wél het ongewenst gedrag stopt, zonder dat dit direct tot een verwoestende escalatie hoeft te leiden.

Kortom, wordt vervolgt. Er staat een nieuwe behandeldatum op 8 maart waarin alle gestelde vragen beantwoord zullen worden en er wellicht echte voortgang kan worden gemaakt.

Mijn ervaring op dit moment is dat er in meerdere (kleine) organisaties serieus stappen worden gezet om invulling te geven aan het uitbannen van ongewenst gedrag. Een goede zaak!

Delen via

Zoeken naar: