Kennisplatform voor Oost Nederland
Hans Tragter
Tragter Groep uit Neede Brandbeveiliging

Vluchtwegaanduiding

In de maanden waar steeds eerder de duisternis invalt, blijft de vluchtwegaanduiding een belangrijk item. Vluchtwegaanduiding is belangrijk voor uw medewerkers en de bezoekers van uw bedrijf.

Een veilige vluchtweg is snel te vinden, voorzien van noodverlichting, direct te herkennen en vrij van obstakels. De eisen voor een veilige vluchtweg zijn onder andere afhankelijk van de hoeveelheid mensen die gebruik maken van de vluchtweg.

De eisen die worden gesteld aan noodverlichting komen voort uit verschillende regelingen. De bronnen waar de eisen van noodverlichting worden vermeld zijn het Bouwbesluit, de normen volgens de NEN en het Arbobesluit.

Bouwbesluit

In het bouwbesluit staat dat de eigenaar van een gebouw verantwoordelijk is voor de veiligheid van de gebruikers. De minimale bouw- en gebruiksvoorschriften met betrekking tot veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu zijn hierin opgenomen.

NEN-norm

Een NEN-norm is iets anders dan wetgeving. In normen liggen specifieke afspraken vast, of aan welke specificaties en criteria een product en dienst moet voldoen. In de NEN-norm wordt onder andere benoemd waar (nood)verlichting aan moet voldoen, waar (nood)verlichting moet hangen en hoeveel lampen nodig zijn. De belangrijkste NEN-normen omtrent de noodverlichting zijn de NEN1838 en de NEN1010.

Arbobesluit

In het Arbobesluit wordt geschreven dat er maatregelen moeten worden getroffen die het mogelijk maken dat de werknemer of bezoeker in geval van nood of als er direct gevaar is, zich zo snel mogelijk via de snelste en kortste weg in veiligheid kan stellen.  Dat betekent dus dat er duidelijk moet worden aangegeven wat de veiligste weg is richting de uitgang.

Het is belangrijk dat er te allen tijde een duidelijke vluchtwegaanduiding aanwezig is binnen het pand waar u aan het werk bent, of het pand dat u bezoekt.

Wilt u meer informatie over vluchtwegaanduiding ontvangen, of zou u een adviesgesprek willen? Dan kunt u contact met ons opnemen.  

Hans Tragter
Directeur Tragter Groep

Delen via

Zoeken naar: