Kennisplatform voor Oost Nederland
Robert Heinst
Olympia Arbeidsmarkt

Werknemer als uitgangspunt

De mismatch op de arbeidsmarkt is door de coronacrisis nog duidelijker geworden. Als we op dezelfde manier blijven ‘vragen’ aan de arbeidsmarkt en ook ons aanbod niet veranderen, gebeurt er niets. Het is tijd voor betekenisvol werken en kijken naar skills.

Veel mensen die thuis komen te zitten, kunnen niet zomaar in een ander werkveld waar veel vraag is aan de slag. Het tekort in operationele beroepen en de nieuwe vaardigheden door toenemende digitalisering zijn op te lossen door op te leiden. Te vaak nog wordt echter gekeken naar wat ondernemers nodig hebben op korte termijn.

De echte winst valt te behalen als je niet kijkt naar het cv, maar naar het individu. Naar zijn wensen, drijfveren en talenten. Want als je mensen verbindt met werk waar zij gelukkig van worden, waar zij goed in zijn en waar ze het beste uit zichzelf kunnen halen, levert dat winst op lange termijn op. Matchen dus op skills, bedrijfscultuur en lange termijn. Dat is goed voor beide partijen.

Nieuw Nederland
Deze coronacrisis heeft bovendien een ander licht op werk gegeven en het verlangen naar betekenisvol werk aangewakkerd. Werk is meer dan geld verdienen en de economie laten draaien. Werk zorgt voor sociale interactie, contact, structuur in het leven en ontwikkeling. Dat gaat om een gevoel van eigenwaarde, om waardering, erkenning, resultaat zien van je werkzaamheden en het maximaal benutten van je talenten. Dat maakt medewerkers trots en geïnspireerd in alles wat zij doen.

Het vraagt om anders kijken naar werk en naar kandidaten en potentiële medewerkers. Kijken naar de unieke waarde van mensen en die via werk tot uitdrukking laten komen. Als we dat doen, creëren we een nieuw Nederland waarin iedereen werk van betekenis heeft en houdt en waar collectief welzijn ontstaat.

Waarom werken mensen bij jou?
Veel organisaties werken nog vanuit functies. Denkend vanuit het oogpunt van de organisatie en niet zozeer om het beste uit mensen te halen. Ik geloof dat toekomstgerichte organisaties betekenisvol werk faciliteren en werken vanuit talenten. Ze creëren waarde. Wat is jouw impact? Heb jij je medewerkers wel eens gevraagd waarom ze nog bij je werken?

Robert Heinst
Ondernemer Olympia-vestigingen Lichtenvoorde, Doetinchem, Haaksbergen, Hengelo

Delen via

Zoeken naar: