Kennisplatform voor Oost Nederland

Kansen op werk in zorg blijven goed in Overijssel en Gelderland Noord

Geplaatst op 20 maart 2021
Daling WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord

In februari daalden de WW-uitkeringen in twee van de drie regio’s in Overijssel en Gelderland Noord. Alleen in Twente was sprake van een toename. Op jaarbasis stegen de WW-uitkeringen in alle regio’s. Die stijging op jaarbasis was in de drie regio’s lager dan het landelijk gemiddelde. De zorg is een belangrijke sector voor de regionale werkgelegenheid. De verwachting van UWV is dat het aantal banen in de zorg in 2021 verder toeneemt. Dit zal voor verschillende zorgberoepen, die ook voor corona al grote tekorten kenden, een uitdaging opleveren.

WW-uitkeringen dalen licht in Stedendriehoek en Noordwest Veluwe in februari

Eind februari 2021 verstrekte UWV 9.226 WW-uitkeringen in de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe. Ten opzichte van vorige maand is dit een afname van 0,2% (-21 uitkeringen). Dit is iets minder dan de landelijke afname van 0,9%. Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen hoger. De regionale stijging is 10,3%, oftewel 865 uitkeringen. Deze toename is kleiner dan de landelijke stijging het afgelopen jaar (+19,1%).

In Twente stijgen WW-uitkeringen in februari

Eind februari 2021 verstrekte UWV 9.604 WW-uitkeringen in Twente. Ten opzichte van vorige maand is dit een toename van 1,6% (+149 uitkeringen). Deze toename komt grotendeels door de ontslagen die zijn gevallen door een reorganisatie bij een grote werkgever in de regio. Landelijk was sprake van een afname van 0,9%. Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen hoger. De stijging in Twente is 14,2%, oftewel 1.195 uitkeringen. Deze toename is kleiner dan de landelijke stijging het afgelopen jaar (+19,1%).

In februari dalen WW-uitkeringen in Regio Zwolle licht

Eind februari 2021 verstrekte UWV 6.953 WW-uitkeringen in Regio Zwolle. Ten opzichte van vorige maand is dit een afname van 0,3% (-22 uitkeringen). Dit is iets minder dan de landelijke afname van 0,9%. Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen hoger. De stijging in Regio Zwolle is 5,8%, oftewel 383 uitkeringen. Deze toename is kleiner dan de landelijke stijging het afgelopen jaar (+19,1%).

Vooral kans op werk in de zorg

De zorg is een belangrijke sector voor de werkgelegenheid in Overijssel en Gelderland Noord. Al voor corona waren er grote personeelstekorten in diverse zorgberoepen. Voor veel andere sectoren is de spanning op de arbeidsmarkt afgenomen tijdens de coronacrisis. Dit betekent dat werkgevers makkelijker personeel kunnen vinden en werkzoekenden meer concurrentie hebben bij openstaande vacatures. De arbeidsmarkt voor verschillende zorgberoepen is echter nog steeds krap. Zo is er veel vraag naar bijvoorbeeld helpenden, (gespecialiseerde) verpleegkundigen, medisch praktijkassistenten en verzorgenden IG. Voor verzorgenden IG is de arbeidsmarkt zelfs zeer krap.

Een groot aantal zorgberoepen staat dan ook in de lijst Kansrijke beroepen van UWV. De meeste zorgberoepen op deze lijst vereisen minimaal een opleiding op mbo-3 niveau. Dat kan een flinke drempel voor werkzoekenden zijn, maar soms is een tussenstap mogelijk. Zo zijn de kansen bijvoorbeeld ook goed voor helpenden die kunnen doorstromen naar verzorgende IG op niveau 3.

Toename

Naar verwachting zal het aantal banen in de zorg verder blijven toenemen en kan dit ervoor zorgen dat ook de krapte groter wordt. Door de coronacrisis is de werkdruk in de zorg op dit moment erg hoog; ruimte voor inwerken en begeleiden van nieuw personeel is zeer beperkt. Dit biedt uitdagingen voor scholingsprojecten en het toetreden van zij-instromers.

Ondersteuning

UWV en samenwerkingspartners ondersteunen werkgevers om in de vraag naar zorgpersoneel te voorzien. Vanuit de Werkgeversservicepunten worden verschillende projecten geïnitieerd. Zo begeleidt Werkplein Twente op dit moment ongeveer 50 geïnteresseerde zij-instromers in de zorg, om goed voorbereid te zijn op de sollicitatieronde voor de beroepsbegeleidende leerweg (BBL)-plaatsen in september.Vanuit Werkgeversservicepunt Regio Zwolle zijn 18 kandidaten begonnen aan een voortraject. Ze krijgen één dag in de week les en lopen de andere dagen stage bij een zorginstelling. Op deze wijze worden ze klaargestoomd voor een BBL-opleiding. Om de zorg in coronatijd te ondersteunen werkt FactorWerk in de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe samen met Zorggroep Noord West Veluwe. Inmiddels zijn 16 kandidaten tot juni geplaatst op diverse zorg-ondersteunende functies. In die tijd hebben zij de mogelijkheid een aantal zorgmodules te volgen waarmee ze kennis opdoen en aantrekkelijker worden voor de zorg.

Van 22 tot en met 27 maart is de Ontdek de zorgweek. In deze week vinden landelijk en regionaal diverse activiteiten plaats om de mogelijkheden van de sector zorg & welzijn te ontdekken. 25 maart komt er een aflevering van Werkplein TV van Werkplein Twente online, geheel gericht op deze sector. Nog veel meer activiteiten in deze week vindt u op ontdekdezorgweek.nl.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: