Kennisplatform voor Oost Nederland

De schat van Hezingen keert terug naar Enschede

Geplaatst op 28 juni 2022
De schat van Hezingen keert terug naar Enschede

De bijzondere goudschat uit de vroege middeleeuwen, die in 2019 bij Hezingen in het Springendal werd gevonden, komt in de loop van 2023 terug naar Twente. De schat, die nog tot en met oktober 2022 is te zien in Rijksmuseum Twenthe, zal daarna in zijn geheel naar Leiden reizen en getoond worden in het Rijksmuseum van Oudheden. Maar er is dus goed nieuws: een aanzienlijk deel van de schat keert in 2023 terug naar Enschede. 

Vanaf 2023 werkt De Museumfabriek namelijk aan een nieuwe collectiepresentatie: De Encyclopedie. De Encyclopedie zal bestaan uit maar liefst 106 geconcentreerde tentoonstellingen. Eén van de eerste presentaties draait om de schatvondst uit Hezingen. Door een nauwe samenwerking met de Provincie Overijssel en de provinciaal archeoloog van Het Oversticht zal een aanzienlijk deel van de schatvondst van Hezingen voor langere tijd te zien zijn in Enschede en op deze manier in de regio Twente blijven.

De gouden schat van Hezingen

In mei 2019 vonden hobby-archeologen met hun metaaldetector nabij Hezingen (gemeente Tubbergen, Twente) een concentratie van gouden en zilveren munten en sieraden uit de zevende eeuw na Christus. Samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Vrije Universiteit Amsterdam en de Provincie Overijssel werd een opgraving georganiseerd. Verdeeld over 3 locaties zijn 94 munten en muntfragmenten, minstens 6 gouden en 2 zilveren sieraden, een deel van een gouden zwaardgreepversiering en 95 stukjes van een onbekend object (mogelijk een drinkhoornversiering of eventueel een helm- of kistbeslag) gevonden. Deze vondst is een van de belangrijkste uit deze periode, in de afgelopen vijftig jaar. Door de vondst konden archeologen reconstrueren dat er op deze plek hoogstwaarschijnlijk een offer- of cultusplaats was. Dit is uitzonderlijk, omdat resten van mogelijke offer- of cultusplaatsen bijna nooit op deze manier in Nederland worden teruggevonden. Daarnaast is dit de eerste keer dat een vondst uit deze periode in Twente is gedaan. De vondsten zijn daarom van grote historische waarde. Ze zijn gedeeltelijk aangekocht door het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden en deels in het beheer van de Provincie Overijssel. Dat laatste deel komt volgend jaar dus terug naar Twente.

Erfgoedsymposium ter gelegenheid van de opening van het Twentelab

Heden, 16 juni opende gedeputeerde Roy de Witte het collectiecentrum van het gloednieuwe Twentelab in De Museumfabriek. Met genereuze steun van de Vriendenloterij, het Mondriaan Fonds en de Stichting Dioraphte heeft De Museumfabriek, samen met Rijksmuseum Twenthe, de afgelopen Corona-periode voortvarend, maar in stilte, gewerkt aan dit nieuwe collectiecentrum. Het omvat een groot depot met daarin de meeste museale voorwerpen van de Museumfabriek, de gemeentelijke kunstcollectie én diverse deelcollecties van Rijksmuseum Twenthe. Er is een grote fotostudio, het grootste restauratieatelier van Oost-Nederland, een collectiewerkplaats, een fossielenprepareerplek en werkplekken voor professionals en vrijwilligers. Ter gelegenheid van deze feestelijke opening organiseerde De Museumfabriek samen met Rijksmuseum Twenthe op donderdag 16 juni een erfgoedsymposium waarin meerdere erfgoed-initiatieven wereldkundig werden gemaakt. 

Atlas van Ooit

De Atlas van Ooit is een digitaal platform waarop meerdere musea in onze regio samenwerken en dat ons in staat stelt door middel van plaatscoördinaten de objecten naar de originele plek terug te brengen. De Atlas van Ooit toont objecten op een kaart en geeft toegang tot filmpjes, geluidsfragmenten, documenten en een schat aan publieksinformatie. Wandelend door Twente of het museum kan men zich onderdompelen in het erfgoed. Eerder dit jaar ontving De Museumfabriek een bedrag van € 325.000 van de Vriendenloterij om deze Atlas van Ooit verder te ontwikkelen tot een heus platform voor vele erfgoedinstellingen in Oost-Nederland. De eerste versie van het platform dat vanmiddag in gebruik werd genomen is financieel mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds.

De Museumfabriek sluit aan bij het Netwerk van de Canon van Nederland

Ook trad De Museumfabriek vandaag toe tot het netwerk van de Canon van Nederland. In dit netwerk werken musea en erfgoedinstellingen samen om de Nederlandse geschiedenis voor het voetlicht te brengen. Een van de collectiestukken van de Museumfabriek is opgenomen als sleutelstuk en vertelt een verhaal bij het venster De eerste spoorlijn.

Het geselecteerde sleutelstuk is de stoommachine Stork no. 26, beter bekend onder de naam Agneta. De machine uit het jaar 1869 staat symbool voor hoe de wereld verandert tijdens de industrialisatie. Juist ook in gebieden zoals Twente, waar door de komst van de stoommachine de textielindustrie snel op gang komt.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: