Kennisplatform voor Oost Nederland

Duurzaam bedrijvenpark Laarberg biedt ruimte voor de toekomst

Geplaatst op 28 augustus 2018

Laarberg is het regionale bedrijvenpark voor de Oost-Achterhoek en Oost- Twente. Mede door het op duurzaamheid gerichte beleid is het een aantrekkelijke vestigingslocatie voor regionale bedrijven. De vernieuwde N18 met een eigen afrit maakt Laarberg nog beter bereikbaar. Het park zorgt bovendien voor steeds meer werkgelegenheid in deze regio.

Laarberg is een regionaal bedrijvenpark. Dat wil zeggen dat de grotere bedrijven in de regio zich hier nieuw kunnen vestigen of de activiteiten uitbreiden. Het doel is de economische motor van de bedrijvigheid te zijn en werkgelegenheid te creëren voor de mensen in de regio. Laarberg richt zich op drie speerpunten.

Speerpunt duurzaamheid
Duurzaamheid is een belangrijk speerpunt. Er moet de komende jaren veel gebeuren om Nederland te verduurzamen en Laarberg wil daar een belangrijke rol in spelen. Er is aandacht en ruimte voor het ontwikkelen van duurzame activiteiten. Concreet is de bouw van een groot solarpark van 6,5 ha dat in juni van dit jaar officieel in gebruik is gesteld. Bij de ontwikkeling van het solarpark is verder gekeken dan alleen de opwekking van energie. Belangrijk is namelijk dat de ruimte in ons dichtbevolkte land optimaal wordt gebruikt. Daarom is er een park ontwikkeld met meervoudig grondgebruik. Behalve dat er energie wordt opgewekt, wordt het solarpark ook gebruikt voor natuurcompensatie, het laten weiden van schapen, fruitteelt en waterberging. Een ander concreet voorbeeld is de bouw van het tankstation van de toekomst. Kuster Olie bouwt een tankstation waar men naast diesel en benzine ook groen gas kan tanken, de elektrische auto kan opladen en in de toekomst waterstofgas kan verkrijgen. Een mooie shop en wasstraat voor auto’s en trucks hoort er bij. Laarberg stimuleert dit soort duurzame activiteiten.

Speerpunt Agro-food
Een sector die nauw verbonden is met duurzaamheid is Agro-food, ook een speerpunt van Laarberg. De keuze hiervoor is logisch. Laarberg ligt in een agrarische omgeving en in een regio waar de maakindustrie furore maakt. Deze combinatie zorgt er voor dat Laarberg een uitstekende plek is om de agro- food-sector te ontwikkelen. Zo wordt de bouw voorbereid van een bioraffinage- installatie om een bijdrage te leveren aan het op duurzame wijze oplossen van het mestoverschot in Oost-Nederland. Bijzonder is dat de mest in deze installatie wordt omgezet in recyclebare producten, die goed transporteerbaar en elders ingezet kunnen worden. Aan de andere kant zijn er bedrijven op Laarberg die zich gespecialiseerd hebben in de alternatieve verwerking van grondstoffen tot eindproducten voor consumenten. Dit geldt met name voor het extraheren van eiwit uit plantaardige of dierlijke grondstoffen of restproducten. Dit is een typisch voorbeeld van de ontwikkeling van een circulaire productie, waarbij het afvalproduct van het ene proces een grondstof oplevert voor een ander. Er is een groeiende vraag naar eiwitten van niet-dierlijke oorsprong waaraan deze bedrijven tegemoetkomen. Laarberg ondersteunt deze initiatieven door onder andere een gedeeld laboratorium beschikbaar te stellen onder de naam Praktijkonderzoek Eiwit Centrum en het organiseren van kennis-activiteiten.

Speerpunt Maakindustrie
De maakindustrie in de Achterhoek is omvangrijk, veelzijdig en alom aanwezig, dus ook op het bedrijvenpark Laarberg. Een wezenlijk thema is het maken van de verbinding tussen de drie speerpunten duurzaamheid, agro- food en maakindustrie. Er zijn meerdere initiatieven om de maakindustrie te verduurzamen. Veld Koeltechniek is bijvoorbeeld koploper bij de ontwikkeling van duurzame koelsystemen voor grootwinkelbedrijven. Andere bedrijven als bronbemaler Geverinck en procestankfabrikant Mueller gebruiken alternatieve energiebronnen om kantoorruimtes te verwarmen: Geverink benut de warmte van diepere grondlagen en Mueller van de productie-installaties. Laarberg probeert een klimaat te creëren waarbij het verduurzamen van productieprocessen en eindproducten wordt versneld. Mueller legt ook de link met agro-food. Het belangrijkste product van dit bedrijf, namelijk geavanceerde melkkoeltanks, worden wereldwijd op melkveebedrijven gebruikt.

Alle ruimte voor de toekomst
Met de drie speerpunten heeft Laarberg een beleid waarbij ze ondernemingen alle ruimte biedt om zich te ontwikkelen en succesvol te zijn in de toekomst. Het bedrijvenpark faciliteert de bedrijven volop. Een deskundig team speelt in op de wensen van ondernemers. Zij kunnen bijvoorbeeld gebruik maken van erfpacht in plaats van grond te kopen en dit biedt hen extra financiële ruimte bij een kostbare operatie als het uitbreiden of het verplaatsen van het bedrijf. Bovendien wordt er veel aandacht besteed aan een fraaie aanblik van het park en de historie van de omgeving. Laarberg was tijdens de 80-jarige oorlog onderdeel van de Grolse linie en die vindt u duidelijk terug in het parkachtige landschap als u het bedrijvenpark oprijdt. Kortom, het is de moeite waard om een kijkje te komen nemen. <

Delen via

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: