Kennisplatform voor Oost Nederland

Duurzame gebiedsontwikkeling, bittere noodzaak!

Geplaatst op 9 mei 2018

Duurzame gebiedsontwikkeling waarbij klimaat, natuur en mens samengaan, is niet meer weg te denken. De overheid, gemeenten, woningbouwcorporaties en architecten hebben hoge ambities voor het realiseren van een toekomstbestendige leefomgeving, maar in de praktijk blijken die ambities moeilijker om te zetten dan gedacht. Meetbare duurzaamheid, zicht op je keuzes en een heldere integrale visie op het gebied van duurzaamheid en gemeenschappelijk draagvlak zijn dus noodzaak.

Meetbaar maken
Veel bedrijven, gemeenten en groenontwikkelaars willen weten: hoe groen zijn we bezig? Waar zitten we op de schaal van verduurzaming? NL Greenlabel helpt om ambities meetbaar te maken en daadwerkelijk te komen tot een aantoonbare gezonde woon-, werk- en leefomgeving waarbij groen en duurzaam centraal staan. Ze inspireren en verbinden mensen met elkaar die duurzame keuzes willen maken bij de inrichting van bijvoorbeeld tuinen, parken, bedrijfsterreinen en zelfs woonwijken.

NL Greenlabel
Tuin- en landschapsontwerper Nico Wissing en groenpionier Lodewijk Hoekstra zijn de oprichters van NL Greenlabel. Nico heeft meer dan 35 jaar ervaring in duurzaam en innovatief tuin- en landschapsontwerp. Lodewijk, bekend van tv-programma’s Eigen Huis & Tuin, Green-Kids en Groene Handen, zet zich in voor de promotie en verduurzaming van de groene sector. In de visie van NL Greenlabel moeten alle producten, materialen en planten meetbaar duurzaam zijn en een lage ecologische footprint hebben. De afgelopen jaren hebben ze hun horizon verbreed en is ook de duurzaamheid van tuinen en zelfs hele gebieden meetbaar gemaakt.

Concrete handvatten
‘Vanuit allerlei hoeken ontvingen we signalen dat mensen behoefte hadden aan concrete handvatten hoe hun buitenruimte te verduurzamen. Er kan heel veel, maar welke keuze heeft daadwerkelijk effect?’ aldus Lodewijk Hoekstra. De kern van onze aanpak zijn onze duurzaamheidspaspoorten en -labels. In opdracht van NL Greenlabel ontwikkelde Royal HaskoningDHV een methodiek waarmee inzichtelijk wordt gemaakt wat de duurzaamheidsscore is van een product, materiaal, plant, tuin of gebied. Hiermee wordt ook direct duidelijk welke kansen er liggen. De tool QuickScan analyseert, aan de hand van zeven indicatoren een locatie, ontwerp, bestek en/of beleidsstuk. Daar waar het NL Greenlabel Gebiedslabel de mate van duurzaamheid weergeeft met een score, geeft de QuickScan alleen een analyse van de ontwikkeling en verbeterpunten weer. Met deze producten van NL Greenlabel maken we integrale duurzaamheid transparant. Zo helpt het bedrijven, overheden en particulieren om bewuste en verantwoorde keuzes te maken.

Duurzaamheidspaspoort
Beoordeelde planten, materialen, producten en gebieden ontvangen een duurzaamheidspaspoort. Alle beoordelingen worden gedaan aan de hand van zeven (hoofd)indicatoren, de scores lopen van A t/m G, analoog aan het energielabel. Er is gekozen voor een integrale benadering. Niet alleen de grondstoffen of het transport worden beoordeeld, maar juist de samenhang van alle onderdelen. In elke schakel van de keten kan een verbetering mogelijk zijn. Het paspoort en het label zijn geen keurmerken met zware, ingewikkelde audits. Ze worden afgegeven op basis van de door bedrijven of overheden aangeleverde duurzaamheidsgegevens. Daarnaast bezoekt de beoordelaar het bedrijf. Uiteindelijk geven Royal HaskoningDHV, Tauw, Stabilitas en/of Bureau Regelink Ecologie en Landschap hun expert-oordeel. Met deze werkwijze waarborgen we deskundigheid en onafhankelijkheid. Het NL Tuinlabel en NL Greenlabel Gebiedslabel zijn een laagdrempelige manier om duurzaamheid van tuinen en gebieden te beoordelen. Ze helpen onder andere beheerders, eigenaren en architecten om duurzaamheid integraal mee te nemen bij het ontwerpen, uitvoeren en beheren.

Te gast
‘In onze visie moet een gebouw te gast zijn in een gebied’. aldus Nico Wissing. Het terrein en de groene, stedelijke en landschappelijke waarde bepaalt waar het gebouw komt; op die manier komt zowel de bestaande natuur en het gebouw tot zijn recht als de mens die erin verblijft. Dat betekent wel dat een integrale aanpak vereist is. Een consortium met de diverse stakeholders zoals bouwkundig architect, tuin- en landschapsontwerper/-architect, aannemer, maar waar ook de omwonenden/gebruikers een stem hebben, is een prachtige manier om de gebieds- en gebouwvisie samen te smelten tot één geheel. Een gemeenschappelijke ambitie neer zetten met een begrijpelijke, duurzame taal zorgt voor een gedeelde verantwoordelijkheid en drive om voor het hoogst haalbare te gaan.

NL Greenlabel heeft bij een groot aantal projecten haar kennis, op diverse manieren, in kunnen zetten. We lichten er drie uit.

Floriade 2012
FLORIADE2012, de plek waar NL Greenlabel is ontstaan. Nico Wissing maakte het ontwerp en in samenwerking met een aantal partijen legden zij een duurzame tuin aan waarbij gekeken is naar gebruik van eerlijke materialen maar ook naar zaken als biodiversiteit, water(opvang) en groene energie. Deze bijzondere tuin is op de FLORIADE2012 in Venlo bekroond met 2 Awards, 1 in de categorie Green Engine en 1 in de categorie Ontwerp. Een groot deel van de producten werd langs de duurzame meetlat gelegd en ontving een Duurzaamheidspaspoort met score, zodat het publiek inzicht kreeg in de materialen zelf. De tuin kreeg na zijn plaats op de FlORIADE2012 een nieuwe bestemming. Gemeente Doetinchem heeft de stadstuin geadopteerd en herplaatst in het Amphionpark, gelegen in de wijk Veentjes. Door een burgerparticipatietraject kregen omwonenden inspraak in het plan. De stadstuin is vrij toegankelijk voor omwonenden en bezoekers. Zij kunnen hier hun eigen groenten en fruit kweken en helpen mee in het onderhoud. Een buitenklaslokaal maakt de tuin ook voor educatieve doeleinden interessant.

Hessenpoort Natuurlijk!
Ten noorden van Zwolle, aan de A28, ligt een bedrijventerrein van 300 ha, Hessenpoort. Grote bedrijven als Van der Valk, Ikea en Wehkamp hebben hier hun plek. De bedrijven wilden graag een toekomstbestendig bedrijventerrein maken. Ondanks de vele goede intenties en aangehaakte partijen was er geen toekomstgerichte strategie. Met een nulmeting bracht NL Greenlabel de duurzaamheid en kansen in kaart. Het terrein had een score C; er was dus ruimte voor verbetering. Op diverse onderdelen dacht NL Greenlabel mee over de nieuwe strategie. Anno 2018 zijn de eerste veranderingen al merkbaar: er is een ander, natuurlijker maaibeleid en er komt een collectief zonnepark. Het gebied is aantrekkelijker geworden als vestigingslocatie. De stip op de horizon is een NL Greenlabel A.

Solarpark De Kwekerij Hengelo Gld.
Een park waarbij de functies energieopwekking en recreatie/natuur worden gecombineerd. Het park is toonaangevend als het gaat om duurzaamheid en ecologische waarde voor de omgeving. Op één plaats wordt groene stroom opgewekt door middel van 7000 panelen, natuur ontwikkeld en spelen educatie, recreatie en integrale duurzaamheid een grote rol. Landschappelijk uitgangspunt voor NL Solarpark de Kwekerij is dat het project binnen de bestaande structuren, patronen en aanwezige elementen is ingepast. De bomen rondom het terrein, de structuren van de oorspronkelijke kwekerij en het natuurlijke hoogteverschil binnen het terrein zijn, zoveel mogelijk, gehandhaafd. Nico en Lodewijk zijn vanaf het begin heel nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling ervan.

Delen via

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: