Kennisplatform voor Oost Nederland

Een eigen bijdrage van de Makers van Morgen: Water voor later? Volg de karavaan van de BluElephant!

Geplaatst op 3 augustus 2022
Een eigen bijdrage van de Makers van Morgen: Water voor later? Volg de karavaan van de BluElephant!

Ruim 97 procent van al het water op onze planeet is ongeschikt als drinkwater. De resterende drie procent zoetwater zit opgeslagen in ijs, onder de grond, of stroomt door rivieren terug naar zee. Ons zoete water is dus schaars. Tegelijkertijd wordt dat zoetwater nóg schaarser door vervuiling en verspilling. Daarom is ook het hergebruik van afvalwater van essentieel belang. BluElephant behandelt en hergebruikt afvalwater in een compacte wateroplossing.

De eerste knalblauwe bollen van twee meter doorsnede, gerealiseerd in Twente, staan op het punt op om reis te gaan. Per dag zuiveren de units, op groene stroom uit zonnepanelen, het huishoudelijk afvalwater van 50 tot 150 personen voor meer dan 95 procent. Na vier jaar ontwerpen, bouwen, puzzelen en testen, kunnen lokale gemeenschappen wereldwijd gaan profiteren van schoon water voor hun huishouden, sanitatie en irrigatie. De kleine voetafdruk van iedere unit, plus de lage kosten van gebruik en onderhoud, staan garant voor decentrale behandeling en hergebruik van afvalwater. Om zodanig uitdroging van de planeet tegen te gaan.

Hightech

BluElephant™ is de uitkomst van een nuchtere, maar zeer innovatieve wijze waarmee bestaande waterzuiveringstechnieken zijn samengepakt in een zeer compacte blauwe unit. Waar de Koninklijke Landmacht al gebruikmaakte van twee containerized prototypes voor het reinigen van hun afvalwater, is de eerste BluElephant eind vorig jaar ingezet. Deze BluElephant, genaamd #BEMO, reinigt het lokale afvalwater op De Sumpel in Almelo bij het Waterschap Vechtstromen. Met de plaatsing van #BEMO is de reis van de kudde BluElephants gestart. Een reis om zowel lokale als internationale gemeenschappen te ondersteunen om in hun groeiende waterbehoefte te voorzien.

Lokaal

Lokale gemeenschappen worden ondersteund in hun behoefte aan gezond water, dat vrij is van ziekteverwekkers. Zo voorziet BluElephant™ in off-grid reiniging van lokaal afvalwater, daar waar geen riolering beschikbaar is. Tegelijkertijd is het een betaalbare manier om schoon water te (her)gebruiken voor irrigatie van lokale landbouw. Lokaal kan ook grondwater kunstmatig worden aangevuld, voor later watergebruik. Daarmee helpt iedere BluElephant™ kwetsbare gemeenschappen herstellen. Op hun beurt dragen zij ter plaatse weer bij aan het verder vergroenen van onze planeet.

Globaal

Wereldwijd zijn meer dan 1,2 miljard mensen verstoken van dagelijkse toegang tot drinkbaar water. Dat verlaagt hun welzijn en vergroot ongelijkheid. Daarom is BluElephant™ ambitieus: over de hele wereld lokale gemeenschappen ‘hydrateren’, zodat zij floreren. Recent zijn door Wereld Waternet drie nieuwe units verscheept naar Palestina. De publiek-private samenwerking vormt een groeiende keten van partners. Met elkaar starten zij de karavaan voor de kudde. Volgers, fans, ambassadeurs, leveranciers en partners vormen zo met de lokale gemeenschappen wereldwijd een groeiende watergemeenschap.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: