Kennisplatform voor Oost Nederland

Een nieuwe mindset voor beter lokaal samenwerken: ‘Laat een goede medewerker naar de buurman gaan’

Geplaatst op 17 oktober 2023
Een nieuwe mindset voor beter lokaal samenwerken: ‘Laat een goede medewerker naar de buurman gaan’

Een carrière in de eigen regio voor jonge mensen, nauwe samenwerkingen met kennisinstellingen en regionale partners, maar ook met het bedrijf van de buurman: lokale samenwerking is een absolute must voor ondernemers die op zoek zijn naar een toekomstbestendige bedrijfsvoering in Oost-Nederland. Dat vergt een radicaal andere mindset: om talent binnen de regio te houden, is het misschien wel nodig medewerkers – periodiek – naar de buurman te laten gaan.  

Vertel eens iets over uw organisatie: wat maakt deze onderneming bijzonder?

Han Farwick, DGA van Farwick Groenspecialisten: Wij zijn een familiebedrijf en bestaan dit jaar 125 jaar. Ik ben de vierde generatie die aan het roer staat. Ontstaan vanuit een boomkwekerij is het bedrijf per generatie veranderd, deels ingegeven door de interesses van de betreffende directeur op dat moment, maar ook door de tijdsgeest. Het duurzaam vergroenen van binnenstedelijk gebied met oplossingen voor onder andere waterberging en meer biodiversiteit, maar ook specialismen als natuurbaden en daktuinen, maken dat wij een uniek hoveniersbedrijf zijn in de regio.

Joost Hakvoort, mede-eigenaar van GrowProud: GrowProud is een gedreven advies- en implementatiebureau met als missie de maakindustrie in Nederland te behouden en te laten floreren. Daarvoor werken wij met een totaalaanpak, van strategie en uitvoering tot borging, zodat hardnekkige groeibarrières bij maakbedrijven doorbroken worden. Wat ons anders maakt, is dat wij een multidisciplinair team van specialisten zijn die samen de overtuiging delen dat een holistische benadering beter resultaat oplevert. Bij onze projecten, vrijwel allemaal in Oost-Nederland, staat in beweging brengen en concreet verschil maken centraal. 

Michel ten Hag, directievoorzitter van ten Hag Makelaars & Financiële dienstverleningsgroep: Met bijna zestig jaar ervaring en negen vestigingen in Oost-Nederland is ons bedrijf inmiddels uitgegroeid tot een begrip op het gebied van woning- en bedrijfsmakelaardij, vastgoedmanagement, hypotheek-, verzekerings- en pensioenadvies. Ons alles-onder-één-dak principe betekent persoonlijke aandacht, korte lijnen, en no-nonsense vakmanschap. En dat alles met een vleugje ‘Twentse nuchterheid’.

Paul Kok, commercieel directeur van IJssel Technologie: IJssel Technologie is de enige servicepartner in Nederland voor de maak-, food- én procesindustrie die klanten helpt om slimmer te produceren door te denken én te doen. Hiervoor hebben wij meer dan vijfhonderd technici in dienst met verschillende functies zoals: technisch bedrijfskundigen, maintenance consultants, engineers en monteurs. En dat allemaal onder één dak. Door deze unieke combinatie van diensten kunnen wij de industrie echt helpen om samen het probleem op te lossen. Dit betekent een efficiëntere en beter wendbare organisatie waarbij kennis in processen zit en er met dezelfde mensen meer productie en uptime gerealiseerd wordt. Samenwerking en de mens staan hierin centraal.

Alfred Stokvis, directeur-eigenaar van Duits Sustainable Solutions/ / ZLI BV: Wij zijn een familiebedrijf dat zorgdraagt voor onze medewerkers. We hebben een zeer kundig en gemotiveerd team en we werken met passie en aandacht voor onze klanten, relaties en leveranciers. We zijn gespecialiseerd in duurzame energieoplossingen en apparaten- en machinebouw. Bovendien zijn we altijd op zoek naar innovatieve en nieuwe producten en/of bewerkingsmethodes voor een optimaal duurzaam product of proces. We zijn professioneel, flexibel en betrouwbaar en we maken onze beloftes waar.

Petra Deterink, directeur van Verenigde Maakindustrie Oost (VMO): Wij geloven dat een toekomstbestendige maakindustrie alleen kan bestaan door samenwerking en verbinding. Elkaar iets gunnen, meeliften op succes, elkaar helpen als het tegenzit. Het zijn krachtige, zakelijke ingrediënten die zorgen voor meer synergie. Een synergie die meer concurrentiekracht en professionaliteit oplevert voor de gehele maakindustrie. De onrust op de wereldmarkt en grote transities zijn echter een katalysator gebleken voor een nieuwe economische realiteit. En dat vraagt – juist van de maakindustrie – om een andere manier van zakendoen, anticiperen en samenwerken. De Verenigde Maakindustrie Oost is de aanjager en het gezicht naar buiten voor de Overijsselse, Gelderse en Drentse maakindustrie om in die vraag te ondersteunen.

Is er bij uw organisatie sprake van lokale samenwerking en/of lokale productie?

Ten Hag (ten Hag Makelaars): Dit voorjaar hebben wij, samen met andere toonaangevende assurantiekantoren in Oost-Nederland, onze handtekening gezet onder een bijzondere samenwerkingsovereenkomst met Hogeschool Saxion. Gezamenlijk gaan we de uitdaging van de beperkte instroom van nieuwe medewerkers aan te pakken. Naast gastlessen gaan wij studenten betrekken bij uitdagende vraagstukken waar wij als branche mee te kampen hebben. Op deze manier proberen we het stoffige imago van de financiële adviessector te doorbreken en studenten te enthousiasmeren voor een carrière in ons sprankelende en veelzijdige vakgebied.

Deterink (VMO): Van het faciliteren van ontwikkelingsprogramma’s tot het organiseren van gezamenlijke bedrijfsbezoeken: ze stimuleren de kennisoverdracht tussen onze leden en leggen daarmee een basis voor steeds meer nieuwe vormen van samenwerking. Bewezen is ook dat bedrijven die daarvoor openstaan beter presteren en weerbaarder zijn. Om die synergie dus te blijven voeden zijn we ook echte, ervaren ‘projectmakers’. Een belangrijke taak van ons is dan ook om bewustzijn te creëren over het belang van synergie.

Kok (IJssel Technologie): Wij zoeken altijd de samenwerking op met lokale partijen om ons heen. Wij maken en verwerken staal tot machines, of gebruiken die voor revisies. Lokaal is vaak meer te vinden en te doen dan we denken. Je moet wel de oogkleppen weghalen. Lokaal samenwerken werkt ook duurzaamheid in de hand: minder CO2 voor transport bijvoorbeeld. Maar een leukere regio door aantrekkelijk werkgeverschap te stimuleren helpt ons ook.

Farwick (Farwick Groenspecialisten): Negentig procent van onze klanten bevindt zich in Oost-Nederland. En waar mogelijk zijn wij ook weer klant bij onze opdrachtgevers. Langdurige relaties, transparantie en vertrouwen staan hierbij centraal. Met sommige opdrachtgevers werken we intensief samen en trekken we samen op, bijvoorbeeld bij grotere realisatieprojecten.

Stokvis (Duits / ZLI): We proberen zoveel mogelijk de lokale samenwerking te zoeken, ook om als regio en bedrijf te kunnen groeien. Samen kunnen we meer dan alleen.

Hakvoort (GrowProud): Gezien de concentratie van maakbedrijven is het werkgebied van GrowProud sterk regionaal. Wij werken lokaal samen met partijen op verschillende vlakken om de kennis en expertise aan boord te halen die nodig is om onze klant verder te helpen. Daarbij bevorderen wij zoveel mogelijk samenwerking tussen bedrijven waar wij voor werken, of die zich in ons netwerk bevinden. Het doel is meer grip, kortere lijnen en minder afhankelijkheid van partijen die op afstand staan. Wat wij willen, is bloeiende maakbedrijven in de regio en waarom het wiel opnieuw uitvinden als de buurman er één heeft liggen?

Zijn duurzamer ondernemen óf zaken als transport, logistiek en bereikbaarheid redenen om te kiezen voor (meer) lokale samenwerking en/of productie?

Kok (IJssel Technologie): Door kwalitatief goede mensen voor de regio te behouden is samenwerking cruciaal. Het is beter om een goede medewerker naar de buurman te laten gaan dan naar een andere regio. Ook dat is duurzame inzetbaarheid van mensen en middelen.

Farwick (Farwick Groenspecialisten): Jazeker! Bij alle projecten streven wij naar de meest duurzame oplossingen. Als een product regionaal te verkrijgen is heeft dat sterk de voorkeur.

Hakvoort (GrowProud): Zeker wel, maar bedrijven hebben vaak niet door dat er allerlei mogelijkheden zijn. Onze ervaring is dat er veel laaghangend fruit is. Het aanpakken van deze kansen leidt niet alleen snel tot resultaat, maar ook tot een nauwere relatie tussen klanten en (lokale) leveranciers. Binnen onze groep hebben wij een specialist Duurzaamheid & Circulaire Businessmodellen in de persoon van Nico Mensing, maar ook Theo Wienholts als specialist Supply Chain & Logistiek. Lokale samenwerking leidt vaak tot minder vervoersbewegingen en sneller, flexibeler opereren, terwijl duurzaamheid tot kostenbesparing en minder verspilling leidt.

Deterink (VMO): Aantrekkelijkheid qua regio is voor ons zeer belangrijk. De economie wordt steeds minder afhankelijk van grondstoffen uit het buitenland. Samenwerking wordt daardoor steeds belangrijker.

Stokvis (Duits / ZLI): Dit zijn zeker redenen om het dicht bij huis te zoeken.

Ten Hag (ten Hag Makelaars): In eerste instantie was duurzamer ondernemen niet de primaire reden voor lokale samenwerking. Onze focus lag voornamelijk op het enthousiasmeren van studenten voor ons vakgebied. Maar al snel kwamen we tot de conclusie dat we veel gezamenlijke vraagstukken hebben op het gebied van duurzaamheid, net-zero en het effect daarvan op onze branche, maar ook digitale transformatie en kunstmatige intelligentie. Om studenten te enthousiasmeren voor ons vak en een nieuwe, frisse benadering te stimuleren, hebben we besloten onze krachten te bundelen en studenten te betrekken bij deze vraagstukken.

Welke voordelen leveren (meer) lokale samenwerking en/of lokale productie uw organisatie op?

Stokvis (Duits / ZLI): Dat we onze klanten in een groter spectrum kunnen bedienen en ontzorgen.

Farwick (Farwick Groenspecialisten): Bij lokale samenwerking is de gunningsfactor ook van groot belang. Je kunt natuurlijk veel materialen – van ver – met twee muisklikken bestellen en laten afleveren. Maar het voelt toch veel mooier om dit regionaal te besteden? Als het vervolgens vice versa ook gebeurt is het helemaal mooi.

Deterink (VMO): Door schaarste op het gebied van technisch personeel zijn er een aantal initiatieven ontstaan waardoor we medewerkers meer kunnen stimuleren om in de omgeving te blijven. Als VMO zoeken we de samenwerking met andere partijen om dit te bewerkstelligen. Samen met WIMM zijn we bezig met het traject ‘Maak het in Twente’. Ook Koninklijke Metaalunie sluit hierbij aan. Hierdoor kunnen we een grotere groep bedrijven ondersteunen en helpen en voorkom je dubbele trajecten.

Hakvoort (GrowProud): Lokale samenwerking is meer dan eens een effectieve oplossing om bestaande groeibarrières bij onze klanten te doorbreken. Zodra dit het geval is, biedt het een sterk voordeel voor het bereiken van het doel van GrowProud. Vanuit internationaal perspectief gezien worden maakbedrijven minder afhankelijk van geopolitieke en economische ontwikkelingen door bijvoorbeeld re-shoring en lokale supply chain optimalisatie. En het heeft rechtstreeks positieve effecten op de leverbetrouwbaarheid en het geboden servicelevel.

Ten Hag (ten Hag Makelaars): In plaats van elkaar te zien als concurrenten, kan samenwerking resulteren in nieuwe inzichten, synergieën en gezamenlijke groei. Het delen van kennis, resources en expertise kan leiden tot innovatie en verbeterde efficiëntie.

Kok (IJssel Technologie): Willen wij de industrie in Nederland concurrerend houden dan moeten ze voorop lopen in wendbaarheid en flexibiliteit. Als we bijvoorbeeld in staat zouden zijn om met elkaar te kijken naar arbeidsmobiliteit tussen bedrijven en niet meer voor één werkgever, dan kun je veel efficiënter omgaan met inzet van personeel. Nu de ‘war on talent’ in volle gang is, is het veel interessanter om te kijken naar nieuwe samenwerkingsmodellen. Als je vanuit de regio kijkt is die samenwerking zeer relevant, toch zitten individuele bedrijfsbelangen deze samenwerking vaak in de weg. Het vergt een mindset die gericht is op het doorbreken van traditionele businessmodellen.

Hoe belangrijk is een sterke lokale economie voor uw bedrijfsvoering?

Hakvoort (GrowProud): Hoewel de Nederlandse maakindustrie een sterk internationaal gedreven karakter heeft, is een sterke lokale economie cruciaal voor zowel GrowProud als voor de bedrijfsvoering van onze klanten. Daarbij geldt dat de spin-off van de maakindustrie op aanpalende regionale bedrijven – en vormen van dienstverlening – behoorlijk groot is. Dit verder uitbouwen en het versterken en de voordelen van dwarsverbanden uitdiepen is waar wij vanuit verschillende disciplines graag aan bijdragen.

Ten Hag (ten Hag Makelaars): Een sterke lokale economie is van groot belang voor onze bedrijfsvoering. Het heeft invloed op de woningmarkt, onze klanten, de beschikbaarheid van talent en de stabiliteit van de markt. Samenwerking met lokale onderwijsinstellingen en bedrijven biedt ons, maar ook andere bedrijven, de mogelijkheid om nieuw talent aan te trekken en te behouden voor de branche en de regio.

Farwick (Farwick Groenspecialisten): Elkaar wat gunnen, en zeker op momenten dat het wat lastiger is, vind ik erg belangrijk. Onze regio loopt op verschillende vlakken achter en is daardoor economisch minder sterk. Samenwerken zal in mijn ogen altijd wat opleveren.

Kok (IJssel Technologie): Heel belangrijk, daarom zetten wij ook in op samenwerking.

Deterink (VMO): Als vereniging zoeken we ook steeds meer de samenwerking met andere organisaties, stichtingen en bedrijven, waardoor we nóg meer voor onze leden kunnen betekenen.

Stokvis (Duits / ZLI): Een sterke lokale economie is belangrijk voor ons, we zoeken uiteraard wel sterke en stabiele partners. We werken bij voorkeur samen met leveranciers uit het MKB en niet te veel met grote partijen, deze zijn onder andere niet flexibel genoeg.

Hoe ziet u uw organisatie eruit over 5 of 10 jaar? Welke ambities hoopt u dan waargemaakt te hebben?

Deterink (VMO): Door samen met onze partners het verschil te maken, hebben we de industrie in Oost-Nederland op de kaart kunnen houden en zetten. Samen met onze leden hebben we laten zien dat we er in Oost-Nederland ‘toe doen’ wat betreft innovaties, industrie en kennis.

Stokvis (Duits / ZLI): Over 5 tot 10 jaar willen we een stabiele werkgever voor de regio zijn en voor de stad Zutphen in het bijzonder.

Kok (IJssel Technologie): Dat wij op het gebied van duurzame (arbeids)productiviteit samen met onze industriële partners en klanten het verschil maken. En dat we daarmee in Nederland de industrie weer sexy hebben gemaakt en dat de Nederlandse industrie door de rest van de wereld gezien wordt als koploper.

Ten Hag (ten Hag Makelaars): Over 5 tot 10 jaar zien we onze organisatie als een bloeiende en innovatieve speler in onze branche, waar technologie en duurzaamheid geïntegreerd zijn in al onze activiteiten. Onze ambitie is om toonaangevend te zijn in het leveren van klantgerichte diensten, ondersteund door geavanceerde technologie. Oftewel: volledige focus op waardecreatie, kernexpertise en klantgerichte dienstverlening. Dit vergt wendbaarheid en vermogen om snel in te spelen op veranderende marktomstandigheden.

Hakvoort (GrowProud): Het is fantastisch om je te realiseren dat we in het kleine Nederland een prachtige maakindustrie van wereldformaat kennen. We willen een bijdrage leveren om deze maakindustrie verder te laten groeien en werk te bieden aan vele mensen. We krijgen  energie van blije medewerkers die met plezier werken, van medewerkers die gepassioneerd zijn en trots zijn op hun bedrijf en op het product dat ze leveren.Farwick (Farwick Groenspecialisten): Ik hoop dat alle moeite die wij nu doen om onze branche en haar activiteiten beter onder de aandacht te brengen bij de jeugd, er dan toe heeft geleid dat er meer enthousiaste vakmensen zijn. Onze groei wordt nu enorm geremd. Daarnaast zal de vraag naar klimaatadaptieve, groene oplossingen alleen maar toenemen. Wij kunnen hier prachtige bijdragen aan leveren. Ik hoop dat wij over 5 tot 10 jaar onze positie nog verder hebben versterkt, waarbij de gemoedelijke werksfeer zoals wij dat binnen ons bedrijf kennen, is gebleven. 

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: