Kennisplatform voor Oost Nederland

EFRO-subsidie beschikbaar voor duurzame innovaties Oost-Nederland

Geplaatst op 23 oktober 2017
EFRO-subsidie beschikbaar voor duurzame innovaties Oost-Nederland

Ondernemers in Gelderland of Overijssel, die samenwerken aan duurzame innovaties, kunnen in aanmerking komen voor subsidie uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Aanvragen kunnen vanaf 7 november worden ingediend.

Tot 40% subsidie
Er kan subsidie worden aangevraagd voor activiteiten die zijn gericht op koolstofarme innovatie. Het subsidiepercentage per subsidieontvanger kan oplopen tot 40% van de subsidiabele kosten. Een subsidie bedraagt minimaal € 250.000, — en maximaal € 2.000.000,– per aanvraag.

Voor wie
Subsidie voor grote R&D-samenwerkingsprojecten (Research en Development) kan worden aangevraagd door twee of meer onafhankelijke samenwerkende organisaties. Er moet minimaal één mkb-onderneming betrokken zijn. De activiteiten in de aanvraag moeten zijn gericht op de S3-sector Energie en Milieutechnologie, inclusief biobased economy, al dan niet in combinatie met een andere S3-sector (Agro & Food, Health of High Tech Systemen & Materialen) of ondersteunende sectoren (ICT, water, creatieve industrie, chemie en maakindustrie).

Wie het eerst komt…
Het beschikbare budget wordt verdeeld volgens het first come first serve principe. Dit betekent dat de (volledige) aanvragen op volgorde van binnenkomst worden beoordeeld. Dit geldt zolang er binnen de regeling nog budget beschikbaar is en uiterlijk tot 28 februari 2018. Op www.op-oost.eu treft u de actuele stand van het beschikbare budget.

Eerdere aanvragen
Vele ondernemers hebben al EFRO-ondersteuning ontvangen. Zo wordt door een consortium energiebesparing nagestreefd met gebruik van data. Er wordt een prototype voor procesautomatiseringssystemen ontwikkeld, dat zich richt op handelsstrategieën op de energiemarkt en energetische procesoptimalisatie. Dit prototypesysteem wordt getest in een experimenteel vrieshuis en drie bedrijven in de maakindustrie. Een ander consortium ontwikkelt een nieuwe technologie voor het afvangen van CO2 uit de lucht en uit rookgassen. Binnen het project ontwikkelt het consortium een pilotplant om de technologie verder te valideren en op grotere schaal te demonstreren.

OP Oost 2014-2020
Het Operationeel Programma Oost (OP Oost) is het Europese subsidieprogramma voor bedrijven en kennisinstellingen van Overijssel en Gelderland. Het belangrijkste doel is dat meer MKB-bedrijven meer omzet halen uit nieuwe producten. OP Oost zet de EFRO-middelen in op innovatie-stimulering en koolstofarme economie.

Foto: Norbert Voskens 

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: