Kennisplatform voor Oost Nederland

Eiwittransitie blijkt Economische Motor: Protein Transition Map NL brengt bedrijvigheid in kaart

Geplaatst op 12 maart 2024
Protein Transition Map NL brengt bedrijvigheid in kaart

Nederland telt meer dan 425 bedrijven en instanties die actief zijn in de eiwittransitie. De gezamenlijke jaarlijkse productiewaarde is minimaal 881 miljoen euro, samen zijn ze goed voor minstens 3.500 banen. Dit maken Foodvalley NL en het Interprovinciaal Eiwitoverleg inzichtelijk met de Protein Transition Map NL. De kaart maakt deel uit van een programma dat de monetaire waarde van de eiwittransitie voor Nederland concretiseert.

Serious Business

Onderdeel van de Protein Transition Map NL is een economische analyse, uitgevoerd in samenwerking met Buck Consultants. De analyse toont per provincie de toegevoegde waarde in euro’s en het aantal werkzame personen. De economische waarde van producenten en kennisleveranciers in het domein van niet-conventionele dierlijke eiwitten verdubbelde sinds 2015. Daarmee is de branche uitgegroeid tot een serieuze bedrijfstak met internationale groeipotentie.

Bekende namen

De organisaties en bedrijven op de kaart richten zich geheel of gedeeltelijk op de industriële productie, verwerking en vermarkting van alternatieven voor gangbare dierlijke eiwitbronnen: plantaardige eiwitten zoals peulvruchten, dierlijke eiwitalternatieven zoals insecten en industrieel geproduceerde eiwitten zoals algen. Opmerkelijk is dat inmiddels meer dan de helft van de bedrijven al actief was in het domein van vlees, vis of zuivel.

Groeispurt

Alle bedrijven op de kaart zijn individueel aan te klikken en in de online database meer gedetailleerd te bekijken. De kaart toont een brede spreiding van organisaties, zowel in regio’s als inhoudelijke focus. Minimaal 100 bedrijven verwerkt plantaardige ingrediënten tot halffabricaten en eindproducten. Het aantal ondernemingen dat zich richt op fermentatief geproduceerde eiwitten zoals mycoproteïne en kweekvlees verdubbelde sinds 2015 tot meer dan 20.

Lancering Protein Transition Map NL

Op 14 maart 2024, tijdens het Eiwittransitiecongres in Kamerik, wordt de economische nulmeting toegelicht. Foodvalley NL presenteert dan in opdracht van het Ministerie van LNV en het Interprovinciaal Eiwitoverleg de interactieve kaart. Deze is voor iedereen online beschikbaar en maakt het mogelijk voor ondernemers en andere belanghebbenden om met elkaar in contact te komen. Bedrijven op de kaart kunnen hun vermelding delen in hun eigen netwerk, partijen die ontbreken kunnen zich aanmelden.

Value Case Eiwittransitie

De Protein Transition Map NL is onderdeel van de Value Case Eiwittransitie, waaraan onder meer Foodvalley NL en Transitiecoalitie Voedsel werken in opdracht van het Ministerie van LNV. Doel is om de impact van de eiwittransitie voor ecologie, gezondheid en economie te kwantificeren. In 2023 presenteerde Wageningen-UR de resultaten van het onderzoek ‘Maatschappelijke impact van eiwittransitie’. In het basisscenario daalt de milieu-impact van de Nederlandse productie, in monetaire termen, met circa 8 miljard euro.

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: