Kennisplatform voor Oost Nederland

Gemeenten zetten app in om burgerparticipatie te verhogen

Geplaatst op 13 februari 2018
Gemeenten zetten app in om burgerparticipatie te verhogen

“Democratie vereist burgerbetrokkenheid”, zei prominent openbaar bestuurder Pieter Winsemius eens. Gemeenten worstelen echter met de vraag hoe ze die betrokkenheid kunnen verhogen. De gemeenten Duiven, Westervoort, Zevenaar en Weesp zoeken de oplossing in een bijzondere app, Fixi. Deze app stelt inwoners in staat om problemen in de openbare ruimte eenvoudig en snel bij de gemeente te melden.

Omgewaaide bomen, wateroverlast, overvolle prullenbakken… Als mensen overlast of ergernissen in hun buurt ervaren, doet lang niet iedereen daar een melding van bij de gemeente. Bellen of naar het gemeentehuis gaan, kost veel tijd. Bovendien wil men graag een melding door kunnen geven op een plaats en moment dat hen uitkomt. Als het melden makkelijker zou zijn, kunnen gemeenten de issues sneller naar tevredenheid verhelpen.

De gemeenten Duiven, Westervoort, Zevenaar en Weesp hebben besloten daar wat aan te doen. Met behulp van IT-specialist Decos hebben ze onlangs de app Fixi in hun gemeenten gelanceerd. Met Fixi kunnen inwoners snel, eenvoudig en nauwkeurig meldingen maken van gebreken in de openbare ruimte. Zij maken een foto van het probleem en dienen deze direct digitaal in bij de gemeente. De melding wordt meteen ontvangen door de gemeente én door de behandelaren, zoals groenvoorziening of gladheidsbestrijding, die er direct mee aan de slag kunnen. Daarmee worden meldingen sneller opgelost en is de tevredenheid van de inwoners hoger, zoals blijkt uit onderzoek van de gemeente Hollands Kroon, de eerste Fixi-gebruiker.

Populair
De digitale oplossing neemt toe in populariteit. Nu vier gemeenten gelijktijdig live zijn gegaan  met de app, is het totaal aantal ‘Fixi-gemeenten’ opgelopen tot twintig. “Met Fixi kunnen we de dienstverlening aan onze inwoners echt verbeteren,“ licht Marlies Heutink, Teamregisseur KCC van de gemeente Duiven en Westervoort, hun keuze voor de oplossing toe. “Voorheen kregen wij vaak klachten dat inwoners niets van ons hoorden wanneer zij een melding hadden gedaan. Dat is nu gelukkig anders. Via het systeem ontvangen zij minstens 3 berichten: bij ontvangst van de melding, wanneer de melding in behandeling is en zodra de melding is afgehandeld. Daardoor zien en ervaren zij veel beter dat de gemeente hun probleem echt oppakt.”

Gemeente Haaren maakt ook al gebruik van Fixi. Pascal van der Elst, E-adviseur aldaar, vult Heutink aan: “Fixi is ontworpen met de focus op de dienstverlening naar onze inwoners. Het is voor hen heel laagdrempelig om een melding te doen via de app of de site, en statusupdates te ontvangen. Bovendien zien wij de zelfredzaamheid van onze behandelaren groeien: via de app pakken zij zelfstandig meldingen op en koppelen direct terug aan de inwoner. Voor beiden is dit echt super: de inwoner is blij te zien wanneer zijn melding is opgelost en de behandelaar ontvangt het compliment rechtstreeks van de inwoner!”

Wendy van Duijvenvoorde, product owner van het team e-dienstverlening bij Decos, ziet de interesse vanuit de markt dan ook toenemen. “Een frisse blik op het meldingen proces is precies wat er nodig was in deze markt! De eenvoud en flexibiliteit van Fixi sluit dan ook naadloos aan op de wensen van de eindgebruikers. Doordat het een cloud oplossing is, is Fixi zeer eenvoudig en snel in gebruik te nemen. Als we vandaag een akkoord krijgen, kunnen we morgen starten.”

Delen via

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: