De Groenmakers: Koploper sociaal en duurzaam integraal groenonderhoud

21 april 2020 Economie

Hoge kwaliteit en duurzaamheid staan voorop bij De Groenmakers. Duurzaamheid voor mens en milieu is verweven in de bedrijfsvoering. Recentelijk investeerde het Doetinchemse sociale groenbedrijf in elektrische maaiers én een deel van het werk wordt uitgevoerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. “Op het terrein van sociaal ondernemen valt in de regio nog winst te behalen”, vindt directeur Jan van Ulst.

Veel bedrijven willen impact maken met hun dienstverlening en producten. Duurzaam ondernemen betekent echter ook oog voor mens en omgeving. Door samen te kiezen voor inclusief ondernemerschap bereiken we een sterkere regio, zo stelt Jan van Ulst. “We hebben een gezamenlijk doel: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werk geven. Ik vind dat werkgevers hier meer prioriteit aan kunnen geven. We willen immers allemaal een sterke regio, waarin voor elk talent een kans is. Als bedrijven niet zelf mensen kunnen aannemen, dan is het mogelijk werk uit te besteden aan een PSO 30+-gecertificeerd bedrijf als De Groenmakers. Hiermee leveren zij een bijdrage aan Social Return on Investment.”

Alle expertise in huis
Een fraai pand en het groen eromheen zijn waardevol voor de uitstraling van een organisatie. Van Ulst: “Bij De Groenmakers profiteren bedrijven van een breed pakket aan diensten voor groenonderhoud en – beheer, duurzaamheid in de breedste zin én kiezen zij voor inclusief ondernemerschap.”

De ambassadeur van Bind! kan de hele aanleg en zorg voor de leef- en werkomgeving op zich nemen voor bedrijven, bedrijventerreinen, zorginstellingen, sportverenigingen en overheidsinstanties. “Denk aan snoeien, bladruimen, het opruimen van zwerfvuil en onkruidbestrijding, zowel handmatig als machinaal. Maar ook zijn wij in te schakelen voor complete tuinaanleg en gladheidbestrijding. Een deel van het werk wordt uitgevoerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Altijd in combinatie van goedopgeleide hoveniers die hen begeleiden in hun ontwikkeling tot vakman of -vrouw. Welke oplossing klanten ook kiezen, we zijn snel inzetbaar en leveren kwaliteit volgens prestatie-eisen dankzij gespecialiseerde medewerkers en professioneel materieel.”


Koploper in elektrisch maaien
De Groenmakers wil een stabiele partner zijn die vooroploopt als het gaat om duurzaamheid. Door kwaliteit in advies en uitvoering, ondersteuning en proactief meedenken levert het meerwaarde. “Als regionale partner vinden we het belangrijk om zoveel mogelijk lokaal in te kopen. Onze medewerkers komen uit Oost-Gelderland, we zijn de meest duurzame partner en nemen onze verantwoordelijkheid. Daarbij willen we duurzaamheid zowel extern als intern in onze bedrijfsvoering laten zien. Steeds meer zetten we bijvoorbeeld in op elektrisch maaien. In het maaiproces is de grootste winst te halen als het gaat om de reductie van CO2. Onlangs hebben we in Greengo-robots geïnvesteerd die we inzetten bij onder andere sportvelden en bedrijventerreinen. Naast het CO2-voordeel is het werken met deze maaiers schoner en stiller. Hierdoor zijn ze uitstekend te gebruiken in de buurt van scholen, horecagelegenheden, hotels, ziekenhuizen en kantoren. En doordat we dichtbij actief zijn, kunnen opdrachtgevers rekenen op korte lijnen en een snelle service!”

Fotobijschrift: Jan van Ulst.
Foto: Wendy Venhorst