Kennisplatform voor Oost Nederland

Het praktijkboek De Boerderijschool verbindt!

Geplaatst op 22 februari 2016
DeBoerderijschool

Het praktijkboek De Boerderijschool verbindt! bevat tientallen beproefde werkvormen rond het thema verbinding. Het biedt inspiratie aan educatieboeren, (brede) scholen en zorgboeren. De publicatie is te bestellen via de website.

Verbinden
Het thema verbinding kent vele gedaanten binnen de Boerderijschool:
– Kinderen raken meer verbonden met zichzelf, de ander, de natuur, de omgeving en het Leven
– Scholen verbinden zich duurzaam aan een boerderij
– Verbinding tussen buitenschools en binnenschools leren
– Verbinding tussen vakgebieden zoals taal, rekenen, beweging, natuur, techniek en WO
– Ouders en grootouders raken meer betrokken en verbonden met school en boerderij

Werkvormen
Scholen en boerderijen kunnen met de ideeën in het praktijkboek aan de slag om verbondenheid verder vorm te geven. De beschreven werkvormen bieden de mogelijkheid om de leerervaringen en het leerrendement voor kinderen en scholen te verdiepen, te verbreden, te verduurzamen, te verankeren en te vermenigvuldigen.

Praktijk
Wij zien in de praktijk dat op Boerderijscholen waar naar nieuwe vormen van verbinding gezocht wordt het resultaat van het leren eerder de uitkomst is van een vermenigvuldiging, dan van een optelsom van de verschillende, afzonderlijke activiteiten. Meer verbinding, op welke wijze dan ook, verhoogt de leeropbrengsten en leidt tot intensivering en verduurzaming van het leren.

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: