Kennisplatform voor Oost Nederland

House2Start komt met innovatief modulair totaalconcept

Geplaatst op 6 november 2017
House2Start komt met innovatief modulair totaalconcept

Onder grote belangstelling is op vrijdagmiddag 3 november bij de Gasfabriek het prototype van House2Start onthuld. De handeling werd verricht door gedeputeerde van de provincie Overijssel mevrouw Monique van Haaf, in het bijzijn van wethouder Jan Jaap Kolkman (gemeente Deventer). Als operator in een grote kraan tilde zij het doek op waar deze modulaire starterswoning in gehuld was. Christiaan Kats, partner-directeur van House2Start, gaf daarop een rondleiding en lichtte het op vele vlakken innovatieve karakter van dit woonconcept toe. Kats denkt hiermee het antwoord te hebben op de grote vraag naar betaalbare starterswoningen in het huursegment.

Klein wonen is een trend
Eerder die middag werd het rapport ‘Klein wonen: trend of hype?’ gepresenteerd. Het onderzoek daarvoor is in opdracht van het RVO (Rijksdienst voor ondernemend Nederland) uitgevoerd door Adviesbureau Stec Groep. Uit de inleiding van adviseur van het RVO Hans Beekenkamp bleek dat er in heel Nederland duidelijk sprake is van een trend naar kleiner wonen. Dat is het gevolg van demografische ontwikkelingen samen met een verschuiving in leefstijlkeuzes. Steeds meer mensen stellen gebruik boven bezit en willen flexibel zijn: zonder rompslomp gemakkelijk kunnen switchen van baan en/of woonplek. Hoe minder spullen ze bezitten hoe beter, een kleiner woonoppervlak is daardoor voor hen vanzelfsprekend en passend. Dat levert een grote vraag op naar kleinere en betaalbare woningen. In de komende 10 jaar ligt er een opgave van 60 tot 100.000 kleine woningen. Het gaat dan met name om huurwoningen, een koopwoning is voor deze doelgroep niet interessant.

Debat zorg voor samenwerking
Aan de hand van de uitkomsten van het rapport vond een debat plaats. In het panel zaten gedeputeerde Monique van Haaf (provincie Overijssel), wethouder Jan Jaap Kolkman (Deventer) en directeur-bestuurder Liesbeth van Asten (Rentree). Daarnaast namen adviseur van het RVO Hans Beekenkamp en partner van House2Start Michel ten Hag er aan deel. Zo waren provincie, gemeente, woningcorporatie, het rijk en de markt vertegenwoordigd. Op het gebied van woningbouw nemen deze partijen een sleutelpositie in – ieder met zijn eigen verantwoordelijkheden en (on)mogelijkheden.

Alle partijen hadden de trend in hun eigen dagelijkse praktijk al gezien en voelden de urgentie om aan de vraag naar kleinere woningen te voldoen. Tegelijkertijd werd duidelijk dat het snel inspelen op deze ontwikkelingen eenieder voor vragen stelde waarop nog niet alle antwoorden waren. Ook werden er belemmeringen geconstateerd die niet ieder voor zich kon oplossen. De uitkomst van het debat was dat men er van doordrongen is dat onderlinge samenwerking een must is. Alleen op die manier kan het hoofd worden geboden aan de grote uitdagingen van deze tijd op het gebied van wonen; ter plekke werden afspraken gemaakt om gezamenlijk op te trekken.

Over prototype House2Start
Op het terrein van de voormalige gasfabriek in Deventer stond het eerste exemplaar van de modulaire starterswoning zoals die door House2Start is ontwikkeld. Een kant en klare versie van zo’n complete woning wordt in één dag neergezet op de gewenste bouwlocatie en in een aantal dagen geheel gebruiksklaar en bewoonbaar opgeleverd. Bescheiden maar toch ruim en inclusief alle elementaire woonvoorzieningen als keuken, badkamer met toilet, verwarming (all-electric) en apparatuur. Alles aangesloten en werkend. Een complete én duurzame woning, aan de buitenzijde voorzien van uiterst modern bio-based materiaal. Met dit nieuwe totaalconcept is een betaalbare huurwoning (vanaf € 500,=/maandhuur + energie) beschikbaar én bereikbaar voor starters en 1 à 2 persoons-huishoudens. House2Start kan binnen een half jaar een project van a tot z van de grond tillen.

Enquête in Deventer
Om te peilen hoe het met de belangstelling is voor starterswoningen in Deventer is gesteld, heeft House2Start een enquête uitgezet. De respons was opmerkelijk groot. De respondenten bevestigden in overgrote meerderheid een groot gebrek aan starterswoningen binnen de gemeente te zien, terwijl zij nadrukkelijk stelden zelf grote interesse te hebben in zo’n woning. Bijna 90% antwoordde geïnteresseerd te zijn als House2Start op korte termijn een project zou realiseren met zijn duurzame en betaalbare starterswoningen. Opmerkelijk was dat de respondenten in zijn totaliteit geen uitgesproken voorkeur hadden voor een specifieke wijk of plek in Deventer; het was de verwachting dat men het liefst in de binnenstad en De Hoven wilde wonen, maar dat bleek zeer gedifferentieerd over heel Deventer verdeeld te zijn. De grootste belangstelling voor klein wonen zit in de groep respondenten van 21-25 jaar, op de voet gevolgd door de 26-30 jarigen. Substantiële interesse is er ook nog in onder de mensen van 31-35 jaar, daarna vlakt het af. Toch is de groep van 36 -40 en daarboven niet te verwaarlozen.

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: