Kennisplatform voor Oost Nederland

Human Capital Care: gezondheid is continuïteit

Geplaatst op 26 juli 2018

Het aanpakken van verzuim is belangrijk, maar nog essentiëler is om daarvoor al in actie te komen. Dat vindt Jeroen Kremer. De Directeur Oost-Nederland van Human Capital Care benadrukt dat organisaties veel meer oog zouden moeten hebben voor preventie. “Het is nog belangrijker dat we kijken hoe we de werknemers gezond en vitaal kunnen houden.”

Human Capital Care is een adviesorganisatie op het gebied van arbeid, vitaliteit en gezondheid. Sinds anderhalf jaar is Kremer directeur Oost-Nederland van het bedrijf waar hij in 2003 binnenkwam. Kremer begon ooit als adviseur. Vanuit die functie groeide hij door tot manager Organisatie Advies, voordat hij zijn huidige directeursfunctie bekleedde. Als Directeur Oost-Nederland is hij verantwoordelijk voor de vestigingen Enschede en Zwolle. Qua gebied vallen Overijssel en een groot deel van Gelderland onder hem. In al die jaren bij Human Capital Care heeft Kremer het bedrijf flink zien veranderen. “Op mijn eerste landelijke personeelsfeest waren we met 50 medewerkers, nu 450.”

 

Bedreiging continuïteit
Het bedrijf richt zich op organisaties met tweehonderd medewerkers of meer. Een belangrijke stap was de overname van ArboNed in 2015. Door die overname konden de beide bedrijven elkaars sterke punten benutten. Over het algemeen hebben grotere bedrijven meer de mogelijkheid om in te zetten op duurzame inzetbaarheid van werknemers. Toch is het voor alle bedrijven heel belangrijk om hier mee bezig te zijn, betoogt Kremer. Als voorbeeld noemt hij een bouwbedrijf van honderd personen. “Wanneer er daar één van ziek is, zijn de problemen nog wel te overzien. De werkzaamheden kunnen vaak nog door iemand anders worden overgenomen. Dat is anders als je tien of twintig personen ziek hebt, dan wordt het een ander verhaal. In dat geval kan zelfs de continuïteit van de organisatie in het geding komen. Humaan kapitaal wordt steeds belangrijker door de krapte op de arbeidsmarkt, maar hoe gezond zijn je medewerkers?”

In Nederland is 95 procent van de medewerkers gezond, terwijl de andere vijf procent kampt met verzuim. Toch focussen veel organisaties zich vooral op die kleinste groep. Leidinggevenden en werkgevers komen vaak in actie als iemand uitvalt door ziekte, Dat is veel te laat, betoogt Kremer. “Doe je er alles aan om de signalen op tijd op te sporen of ga je afwachten tot je medewerker omvalt?”

De kracht van Human Capital Care is dat het bedrijf regionaal georganiseerd is. Klanten zijn daardoor geen nummer. “We kennen ze persoonlijk en omdat we zelf uit de regio komen, weten we wat er speelt.” Niet geheel onbelangrijk in deze tijden waarin de privacywetgeving is ingegaan: Human Capital Care is ISO 27001 gecertificeerd. Dat houdt in dat het bedrijf goed georganiseerd als het gaat om informatiebeveiliging. “Dit betekent dat we maximaal beveiligd zijn. Ik durf te stellen dat we daarmee in onze branche koploper zijn”, aldus Kremer.

 

Preventief onderzoek
Wanneer Human Capital Care ergens aan de slag gaat, staat de vraag van de klant logischerwijs centraal. In veel gevallen wordt er begonnen met een preventief onderzoek. Hierbij wordt er gekeken hoe de onderneming scoort op bepaalde deelgebieden. “Zo weet je op welke onderdelen je goed en minder goed scoort en welke zaken er te verbeteren zijn”, stelt Kremer.
Structurele coaching van de werknemers is daarbij heel belangrijk. “Het gaat om gedragsverandering. Dat bereik je niet door een onderzoek te doen, wat resultaten te publiceren en het dan op zijn beloop laten”, legt Kremer uit. “Juist doordat je bijvoorbeeld eens in de twee weken contact hebt met een vitaliteitscoach en heldere doelstellingen formuleert, bereik je een blijvende gedragsverandering. Het is een continu proces. Met alleen het organiseren van een jaarlijkse gezondheidsweek red je het niet.”

 

Vooruitkijken
Volgens Kremer is het ook van belang om als werkgever en leidinggevende ook verder te kijken dan alleen het hier en nu. Wat wil een werknemer over vijf jaar voor werk doen? Kan hij of zij het huidige werk dan nog uitvoeren? En wat is daarvoor nodig? “Door dit soort vragen bespreekbaar te maken, kun je veel leed voorkomen.” Kremer stipt het voorbeeld van een metselaar aan bij een bouwbedrijf. “Hij begint op zijn achttiende. Als hij twintig jaar lang gemetseld heeft, zal hij rond zijn 40ste het fysiek steeds lastiger hebben om het nog jaren vol te houden. Als werkgever begin je dan vaak rond die periode daarover met de werknemer te praten.” Volgens de regiodirecteur van Human Capital Care zou je dat gesprek rond zijn dertigste jaar moeten voeren. “Je weet immers al dat hij dit werk in de toekomst waarschijnlijk niet meer uitvoert. Wat zou die persoon dan willen doen? Wat is daarvoor nodig? Dan ben je veel pro-actiever bezig.”

Delen via

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: