Kennisplatform voor Oost Nederland

In gesprek over innovatie en financieren: ‘Zonder continu te innoveren verdampt bestaansrecht’

Geplaatst op 27 december 2023

De ene organisatie is voortdurend bezig met innovatie, de ander ziet zichzelf niet als koploper en een derde helpt andere bedrijven om koploper te worden of te blijven. Het goede nieuws: het ontbreekt in Oost-Nederland niet aan innovatiekracht. Het financieren daarvan gebeurt op eigen kracht, middels financieringsmogelijkheden zoals subsidies en door gebruik te maken van de juiste netwerken. Voor 2024 en de jaren erna verwachten de zes organisaties in deze themaspecial dat technologische vernieuwingen zoals AI razendsnel blijven gaan. De truc is bijblijven: volop innoveren dus.  

1. Wat maakt de organisatie waar u werkt bijzonder?

Michiel Bloemen, CEO bij 3T: Wij ontwikkelen klantspecifieke elektronica en embedded systemen. We maken oplossingen die zich onderscheiden door een focus op geavanceerde toepassingen, zoals hightech machines, medische apparaten en slimme gebouwbeheersystemen. De projecten die we aannemen zijn complex, uitdagend en hebben direct impact op de resultaten van onze klanten.

Jeroen Wevers, innovatieadviseur bij Novel-T: Novel-T is een unieke stichting die ondernemers uitdaagt om aan de slag te gaan met innovatie. Van scale-ups tot mkb-ers, en van startups tot spin-offs. Wij geloven in de kracht van innovatie en de bijdrage die we daarmee leveren aan een betere en duurzame economie. Onze support leveren we onafhankelijk en zonder winstoogmerk, vanuit een opdracht van onze founders: provincie Overijssel, gemeente Enschede, Twente Board, Universiteit Twente en Hogeschool Saxion.

Wouter Hooman, Business Developer bij Hollander Techniek: Met bijna vijftig jaar ervaring is Hollander Techniek een toonaangevende technische dienstverlener. Hollander Techniek is een familiebedrijf met ruim 550 professionals. Onze brede expertise omvat onder andere elektrotechniek, werktuigbouwkunde, klimaatbeheersing, brand- en beveiligingssystemen, meet- en regeltechniek, winkelautomatisering, gebouwbeheersystemen en industriële automatisering. Onze klanten zijn actief in uiteenlopende markten, waaronder procesautomatisering, maak- en voedingsindustrie, afval- en drinkwaterzuivering, industrieel vastgoed, kantoren en gebouwen, onderwijs, gezondheidszorg, retail en de farmaceutische sector.

Thomas Boerrigter, Managing Consultant bij Leap. The Innovation Agency: Leap is specialist in subsidies, financiering en innovatie voor technologiebedrijven. Met 34 collega’s en drie vestigingen (Nijmegen, Delft en Enschede) versterken wij technologische ecosystemen en helpen we door heel Nederland technologiebedrijven aan verschillende vormen van financiering. Door alle ervaring die we hebben opgedaan in de afgelopen zeventien jaar en door onze strategische aanpak zijn we écht in staat om méér subsidiekansen aan te dragen én succesvollere aanvragen te schrijven. Zowel qua slaagkans als in netto opbrengsten.

Sten Kiezenbrink, operationeel directeur bij Creating Spaces / Abro Projectafbouw: Met Creating Spaces creëren we ruimtes op maat voor onze klanten, van kantoren tot autogarages en van retail tot horeca. Van ontwerp tot oplevering alles op maat, inclusief het maatwerkinterieur. Alles gemaakt met eigen monteurs en machinepark. Binnen onze labels bedienen we diverse markten: Abro voor de projectafbouw in Nederland, Prozap voor de projectafbouw op de Duitse markt en met Acez produceren we ons maatwerkinterieur. 

Jan-Willem Roelofs, partner bij MailStreet: MailStreet zorgt ervoor dat data gaat leven. Denk aan menukaarten van HelloFresh, een polis van Centraal Beheer of een handgeschreven kaart voor een medewerker van TSN met cadeau. Dit doen we vanuit Deventer met ruim vijftig mensen.

2. Is uw organisatie een koploper in innovatie?

Roelofs
(MailStreet): We kijken vanuit de behoefte van de klant naar wat technisch mogelijk is en voor de meeste impact zorgt. Daarbij maken we gebruik van slimme oplossingen die we vaak op maat laten ontwikkelen door onze developers en die naadloos aansluiten op de behoefte van de klant.

Kiezenbrink (Creating Spaces): Momenteel zijn wij nog geen koploper qua innovatie, maar volgend jaar zullen we in de kopposities mee gaan doen. We ontwikkelen ons in razend tempo op drie assen. Ten eerste hebben we eigen software voor projectmanagement, oplevering, planning en een klantportaal (voor voortgang en service) dat draait op Artificial Intelligence. Daarnaast hebben we een geheel nieuw ERP-systeem met dynamische inkoop én een volledig gevirtualiseerde Creating Spaces-wereld waarbinnen projecten digitaal tot leven komen.

Boerrigter (Leap): Wij helpen techbedrijven om koplopers te worden of te blijven. Bij elke afspraak die we met onze klanten hebben staat strategie, technologische innovatie en HR op de agenda. Dit zijn belangrijke pijlers binnen ieder techbedrijf en daarom financieel zwaarwegend. Wij werken met koplopers met de meest prachtige innovaties, maar uiteraard halen sommige ontwikkelingen de markt niet. De kunst is om dit niet te zien als falen, maar als input voor het volgende succes. Het moge duidelijk zijn: zonder continu te innoveren verdampt uiteindelijk bestaansrecht.

Hooman (Hollander Techniek): Wij zien onszelf niet zozeer als ‘koploper in innovatie’. Wel zijn we goed in het incorporeren van vernieuwing in het ontwerpproces van de projecten die we uitvoeren. Innovatie ontstaat doordat medewerkers de ruimte krijgen om vernieuwende installaties en systemen te bedenken en te realiseren. We dagen onszelf uit om duurzame technische totaaloplossingen te maken die waarde toevoegen aan onze klanten en aan de samenleving. Hiervoor verdiepen wij ons in de primaire processen van klanten en denken we graag mee met de uitdagingen die zij ervaren.

Wevers (Novel-T): Novel-T is ontstaan vanuit het lef van onze founders om de krachten te bundelen en één loket te maken voor innovatief ondernemerschap. Zo zijn we niet alleen het Knowledge Transfer Office van de Universiteit Twente en Hogeschool Saxion voor onderzoekers die een spin-off willen starten, maar ondersteunen we ook mkb- en startup-ondernemers bij hun innovatie-uitdagingen.

Bloemen (3T):
We zijn een ontwikkelbedrijf dat samen met onze klanten elke dag weer innoveert. Het verschil met veel collegabedrijven is dat wij zelf geen elektronica produceren, zodat we ons elke dag kunnen focussen op ontwikkeling en innovatie. Het grote aantal ingenieurs – meer dan negentig – met specifieke vakkennis is hierbij noodzakelijk.

3. Hoe financiert uw organisatie innovatie? Op eigen kracht, of met andere financieringsmogelijkheden?


Hooman (Hollander Techniek): Hollander Techniek heeft een pragmatische aanpak wat innovatie betreft. We zijn geen typische R&D-organisatie met eigen productontwikkeling en aparte sales. We innoveren door telkens vernieuwing te brengen in de klantvragen die we voorbij zien komen. We zijn dus wendbaar en zetten graag een extra stap voor klanten waar we al lang mee samenwerken. Het financieren van innovatie doen we zoveel mogelijk vanuit eigen middelen.

Boerrigter (Leap): Door bijvoorbeeld een (innovatie)roadmap door te nemen, is het mogelijk om een optimale financieringsmix vast te stellen. Hier moet je écht actief mee aan de slag gaan, en met de juiste expertise. Steeds vaker zien we dat onze klanten een zogenaamde ‘blended finance’ verkrijgen, dit is het effectief combineren van publiek en privaat kapitaal. Door het strategisch inzetten van publieke subsidies en financieringsinstrumenten met gunstiger voorwaarden dan de markt, kan er worden versneld, meer risico worden genomen en kunnen onrendabele delen worden afgedekt.

Wevers (Novel-T): Onze founders maken het mogelijk dat we bedrijven kunnen helpen met innovatie. Financiering is niet waar we als eerste naar kijken. We kijken meer naar de inhoud: is er een goed plan om aan de slag te gaan met innovatie? Door onze partnerships met partijen als Leap en PNO kunnen we ondernemers ook ondersteunen in het vinden van funding.

Bloemen (3T):
Innovatie wordt op verschillende manieren gefinancierd. Soms door het samenwerken met onze klanten, maar veel vaker op eigen kracht. We hebben altijd interne projecten lopen waarbij we ons eigen IP ontwikkelen en we leren van nieuwe technieken en tools.

Roelofs (MailStreet): Dat doen we op eigen kracht. Daarbij kijken we nadrukkelijk naar: is de oplossing schaalbaar en kan de oplossing bestaande processen optimaliseren?

Kiezenbrink (Creating Spaces): Financiering gebeurt grotendeels vanuit eigen middelen. Onze branche is qua adoptie van innovatie zeker geen pionier te noemen en de lasten gaan altijd de baten vooruit. Daarom hebben wij als strategische pijler dat wij de digitale pionier binnen onze branche willen worden. Dit om uiteindelijk middels eigen investeringen het verschil voor de klant te willen maken, maar ook om een sustainable businessmodel te behouden.

4. Maakt uw organisatie goed gebruik van subsidiemogelijkheden?
Wevers (Novel-T):
Een goed plan vindt altijd financiering, maar heeft niet altijd financiering via subsidies nodig. Het juiste netwerk is soms nog belangrijker dan het vinden van de juiste subsidie. Samen met de ondernemer werken we aan het goede plan om tot het einddoel te komen. Hierin zijn vele aspecten belangrijk. Via onze ondersteuning komen we tot het juiste plan.

Bloemen (3T):
Wij maken gebruik van WBSO-subsidie. Het aanvragen van andere subsidies is normaalgesproken te complex voor een bedrijf als 3T. Subsidie aanvragen vergt veel tijd en aandacht. Deze besteden wij liever aan onze klanten, want engineeringstijd is schaars. Incidenteel helpen wij mee in subsidietrajecten van onze klanten.

Roelofs (MailStreet): Nee. Het proces van subsidies is vaak lang en vraagt om veel uitleg, waarbij het momentum verloren gaat.

Kiezenbrink (Creating Spaces): Wij doen dat nog niet voldoende. Voor de nieuwe programmatuur ligt er een WBSO-subsidieaanvraag. De moeilijkheid zit hem in het feit dat we met externe partners ontwikkelen. Binnen de regelgeving geldt dat deze subsidie enkel voor eigen uren is, waardoor we hier niet optimaal gebruik van kunnen maken. Wij hebben ervoor gekozen om het hierbij te laten, aangezien een eigen development-afdeling teveel afleiding van onze core business is en niet in ons DNA zit.

Boerrigter (Leap): Er zijn vele mogelijkheden en in de praktijk blijkt dat bedrijven vaak subsidiekansen laten liggen. Dit is waar wij in beeld komen. Wij staan voor technologische vernieuwing en maken ons hard voor subsidies en financieringsmogelijkheden voor techbedrijven. Het begint vaak met het stimuleren van de juiste mindset. Techbedrijven hebben recht op deze financiële steun: ze steken hun nek uit om nieuwe producten of diensten te ontwikkelen. Door vooruit te kijken, concrete doelen te stellen én een actieplan te maken kan optimale financiering worden binnengehaald. Voor onze consultants is het vervolgens de kers op de taart om de ontwikkelde producten de markt te zien bereiken.

Hooman (Hollander Techniek): We zijn als bedrijf vooral goed in het controleren en beheersen van projecten. We werken samen met vele partners en houden overzicht over de verschillende technische disciplines. Ook hebben we hierbij aandacht voor vernieuwing. Het inschatten van subsidiekansen voor deze vernieuwingen doen we samen met Leap. Zij helpen ons met het vinden van de juiste subsidie-instrumenten, zodat onze technici zich op de technische vraagstukken kunnen blijven richten.  

5. Hoe ziet 2024 er voor uw organisatie uit op het gebied van innovatie en financiering?

Kiezenbrink (Creating Spaces): De komende twee jaar blijven we een aanzienlijk percentage van onze omzet reserveren voor verdere ontwikkeling van de diverse tools en systemen. Op dit moment zijn we vergevorderd in gesprek met partners om gezamenlijk te investeren in ontwikkelingen waarbij beide partijen baat hebben. De extern ontwikkelde innovatie helpt de partner ook naar een hoger niveau en geeft deze een prachtige showcase richting potentiële klanten.

Hooman (Hollander Techniek): De afgelopen jaren lag een aantal innovatieve projecten stil als gevolg van de coronapandemie. Dit jaar was er weer meer investeringsruimte voor vernieuwing. Daarnaast ervaren we, mede door de gestegen gasprijzen, een toenemende motivatie bij bedrijven om versneld te gaan verduurzamen. Een snel veranderende wereld dwingt ons om voortdurend te blijven ontwikkelen en de beschikbare subsidiemogelijkheden effectief te benutten.

Bloemen (3T):
Ook in 2024 hebben we (interne) projecten lopen op het gebied van innovatie en kennisontwikkeling, gefinancierd met eigen middelen. We streven ernaar om onze sterke positie in geavanceerde toepassingen verder te vergroten.

Roelofs (MailStreet): Er liggen ook komend jaar weer volop kansen, zoals een applicatie voor organisaties die post willen outsourcen en daarbij gebruikmaken van door ons ontwikkelde apps. Een voorbeeld hiervan is Postbird, die rollen we momenteel uit.

Boerrigter (Leap): De ontwikkelingen gaan razendsnel! Wij zijn daarom alweer volop klanten aan het bezoeken. We zien dat er wat onzekerheid is bij veel techbedrijven; er gebeurt momenteel veel in de wereld. Juist daarom moeten techbedrijven heel duidelijk en met focus werken aan hun (innovatie)plannen. De behoefte aan financiële ondersteuning kan wel eens groter worden: door zelf heldere plannen te hebben en hier actief op in te spelen wordt het behalen van gestelde doelen (met behulp van bijvoorbeeld subsidies) realistischer.Wevers (Novel-T): Ook 2024 zal weer een mooi innovatief jaar worden, waarin we vele honderden bedrijven zullen helpen om die volgende (extra) stap te zetten in de innovatieve reis – of dat nou gaat om uitdagingen op het gebied van verduurzaming of digitalisering, of iets anders.

6. Hoe ziet uw organisatie eruit over 5 of 10 jaar? Welke ambities hoopt u dan waargemaakt te hebben?

Boerrigter (Leap): We hopen dat wij een nog grotere bijdrage kunnen leveren aan de technologische ecosystemen en onze klanten kunnen blijven ondersteunen in hun drang om te innoveren. Sommige techbedrijven hebben enorme groeiambities en andere clubs willen rustiger groeien. Eén ding moge duidelijk zijn; over tien jaar zal de wereld (en dus ook deze technologische parels) er anders uitzien, daarvoor gaan ontwikkelingen simpelweg te snel.

Roelofs (MailStreet): De behoefte om de juiste informatie via het juiste kanaal op het juiste moment bij de ontvanger te krijgen zal blijven bestaan. AI zal ons helpen om processen nog beter in te richten. Dit zal, kijkend naar de impact die papier heeft, ook zeker blijven. In welke vorm en met welk aantallen laat zich raden, maar fysiek  – ook dit magazine – lezen heeft ook iets en dat zal niet verdwijnen.

Kiezenbrink (Creating Spaces): Binnen onze branche blijft het mensenwerk, zowel aan de commerciële voorkant als in het uitvoerende proces. Persoonlijke interactie willen we blijven behouden. Wel willen we groeien naar een data driven en AI-gestuurde organisatie waarbij processen, communicatie en collaboratie volledig geautomatiseerd zijn. Communicatie met onze klanten blijft 100% door ons team uitgevoerd worden, alle overige communicatie en processen – inclusief inkoop en finance – worden door AI uitgevoerd.

Wevers (Novel-T): Onze missie is om – in 2033 – 100.000 ondernemers te hebben geholpen met de wereld veranderen door innovatie. Een flinke opgave, die we niet gaan waarmaken door op ons eigen eilandje bezig te gaan. Daarom positioneren we ons als spin in het web binnen het Twentse innovatie-ecosysteem. Door samen te werken met partners – zowel corporates als regionale partijen – maken we echte impact.

Bloemen (3T):
3T streeft niet naar snelle groei. We hebben bewust de keuze gemaakt om duurzaam te groeien. We doen dit omdat het inpassen van kennis en nieuwe medewerkers tijd vergt om de juiste kwaliteit te kunnen leveren. Daarnaast hebben we de ambitie om het netwerk van ons moederbedrijf, het beursgenoteerde Kendrion, te gebruiken om ook buiten de landsgrenzen projecten uit te kunnen voeren, met name in Duitsland. We blijven een toonaangevende speler in geavanceerde technologische toepassingen. We streven voortdurend naar innovatie, duurzaamheid en het leveren van waarde aan onze klanten in een steeds veranderende technologische omgeving.

Hooman (Hollander Techniek): Onze ambities zijn gericht op de thema’s duurzaamheid, slimme data gebruiken en continu verbeteren. Deze ambities komen tot uiting in de talloze projecten die we jaarlijks doorlopen. Hierbij stellen we ons telkens weer in op de actuele behoeften van klanten. Door vakmanschap en de expertise van onze medewerkers te benutten, zijn we in staat techniek en technologie als middelen in te zetten waarmee onze klanten toekomstgericht kunnen blijven ondernemen.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: