Kennisplatform voor Oost Nederland

Jan Mark Oosterhuis Havenondernemer van het Jaar 2021  

Geplaatst op 6 juni 2022
Jan Mark Oosterhuis Havenondernemer van het Jaar 2021

Jan Mark Oosterhuis is woensdagavond 25 mei uitgeroepen tot Havenondernemer van het Jaar 2021. De succesvolle ondernemer die leiding geeft aan Op- en Overslag Meppel volgt daarmee Peter Korpershoek op. De bekendmaking van de Havenondernemer van het Jaar gebeurde tijdens het jaarlijkse Havendiner Regio Zwolle. Dit jaarlijks terugkerende evenement organiseert Port of Zwolle in samenwerking met Regio Zwolle United, de maatschappelijke tak van PEC Zwolle. Met dit havendiner halen beide organisaties de banden aan tussen het logistieke bedrijfsleven, de havenbedrijven, onderwijsinstellingen en overheid binnen en buiten de regio.

Jan Mark Oosterhuis kreeg de award uitgereikt door Annet Koster, directeur Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) en Koen Overtoom, CEO Port of Amsterdam. 
Jan Mark Oosterhuis is mede-eigenaar van Op- en Overslag Meppel bv dat is gevestigd aan de Sethehaven in Meppel. Het bedrijf is vooral gespecialiseerd in op- en Overslag van verschillende wegenbouwproducten en diverse afvalstoffen. Op- en Overslag Meppel bv is sinds 2017 onderdeel van het familiebedrijf Oosterhuis bv; een aannemersbedrijf in grond, weg en waterbouw, gevestigd in Nijeveen.

Jan Mark Oosterhuis is een ondernemende familieman met het hart op de juiste plaats. Hij is recht door zee, toegewijd aan zijn bedrijf en hij verliest daarbij een duurzame toekomst niet uit het oog. Hij heeft zich in de afgelopen jaren op verschillende vlakken ingezet voor Port of Zwolle, de regio en daarbuiten.

Positieve inzet

Met zijn positieve inzet en visie op een duurzame haven is Jan Mark nauw betrokken bij een pilot om restafval via binnenvaart van Limburg naar Drenthe te vervoeren, waar het op een duurzame manier gerecycled wordt. Daarnaast heeft hij een rol gespeeld in de lobby voor de verbreding en verdieping van het sluiscomplex in de Afsluitdijk bij Kornwerderzand. Hij heeft vooral het belang van de verdieping van het Meppelerdiep voor Meppel en de regio onder de aandacht gebracht. Wanneer het Meppelerdiep met 1,5 meter wordt uitgegraven, kunnen zwaarder beladen schepen de haven van Meppel weer bereiken. Port of Zwolle wordt daarmee aantrekkelijker voor binnenvaart en shortsea en daar kunnen bedrijven gevestigd in de regio weer van profiteren.

Jan Mark heeft in de afgelopen jaren een positieve bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van Port of Zwolle. De jury heeft er daarom dit jaar voor gekozen om Jan Mark Oosterhuis te benoemen als Havenondernemer van het jaar 2021. Port of Zwolle is blij met deze ondernemer in de regio!

Havendiner Regio Zwolle

Naast de bekendmaking van de Havenondernemer van het Jaar, gaven een aantal inspirerende sprekers hun visie op de logistieke sector als pijler voor brede welvaart, in goede en in crisistijden. De videoboodschap van minister Harbers was duidelijk. Regio Zwolle doet het goed en er zijn volop kansen. Om deze kansen te kunnen verzilveren is samenwerking nodig; samenwerking tussen ondernemers, overheid en onderwijs.

Keynotespreker Annet Koster, directeur KVNR, Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Reders. De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) is dé vertegenwoordiger van in Nederland gevestigde reders die actief zijn in de zeevaart. Koster lichtte in haar betoog toe hoe belangrijk goed functionerende binnenhavens zijn voor de zeevaart. Ook ziet zij, met de verbreding en verdieping van de sluis bij Kornwerderzand, een grote kans voor Port of Zwolle als shortsea-haven.

Volgende stap

Als laatste had Danny Pol, moderator van de avond, een gesprek met Koen Overtoom. Overtoom is CEO van Port of Amsterdam en zit al jaren in de Raad van Advies van Port of Zwolle. Hij benadrukte hoe krachtig hij het vond dat drie gemeenten een aantal jaren geleden besloten om een gezamenlijk havenbedrijf op te richten. Het havenbedrijf heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan profilering en positionering en staat dan ook goed op de kaart. In zijn gesprek adviseerde hij de bestuurders om een volgende stap te nemen, om Port of Zwolle een zwaardere rol te geven binnen de regio. Om zo, samen met de regio de enorme uitdagingen, zoals energietransitie, circulaire ondernemen, stikstofproblematiek, ruimtegebrek, aan te kunnen pakken. Volgens hem is ruimte daarin het sleutelwoord; fysieke ruimte, maar ook ruimte voor andere zaken, zoals milieu en natuur. Port of Zwolle kan een rol spelen in de economische groei en de brede welvaart in de regio. Een goede langetermijnvisie is dan van groot belang.

Port of Zwolle

Port of Zwolle is de logistieke toegangspoort voor Regio Zwolle. Multimodaal verbonden met de zeehavens van Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen en met uitstekende verbindingen richting Noord- en Oost-Nederland en Noord- en Noordoost Europa. Port of Zwolle is daarmee meer dan het gezamenlijke havenbedrijf van de gemeenten Zwolle, Meppel en Kampen. Het is een fysiek knooppunt waar water-, spoor- en wegen bij elkaar komen en waar de belangen behartigd worden van ondernemers, onderwijs en overheid in de Regio Zwolle. Met het oog op de energietransitie, meer vervoer over water en circulaire productieprocessen, ontwikkelt Port of Zwolle zich als logistieke hub voor circulaire bedrijvigheid / de haven van de toekomst. In de ontwikkeling van de Regio Zwolle naar de 4e economische topregio van Nederland met oog voor brede welvaart is Port of Zwolle van essentieel belang.

Regio Zwolle 4e economische topregio

Regio Zwolle is een bestuurlijk samenwerkingsverband van 22 gemeenten verspreid over 4 provincies dat samenwerkt met ondernemers, onderwijs en maatschappelijke organisaties. Regio Zwolle is booming en is als groeiregio van groot belang voor Nederland. Regio Zwolle heeft de ambitie om de economische hoofdstructuur van Nederland te complementeren en de vierde economische regio van Nederland te zijn in 2030. Dit wordt door de Financial Times benoemd als ‘squaring the triangle’, waarbij Regio Zwolle de economische hoofdstructuur van Nederland complementeert als vierde hoekpunt, naast Rotterdam, Eindhoven en Amsterdam. Het versterken van de banden binnen deze economische hoofdstructuur zijn aanleiding om deze bijeenkomst te organiseren.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: