Kennisplatform voor Oost Nederland

Koopmans Bouwgroep voegt waarde toe aan renovatieproces

Geplaatst op 5 augustus 2021
Koopmans Bouwgroep voegt waarde toe aan renovatieproces

Om in 2050 alle woningen in Nederland energieneutraal te krijgen moeten per dag duizend bestaande huizen worden verduurzaamd. Een enorme opgave waar TBI-onderneming Koopmans Bouwgroep letterlijk en figuurlijk haar steentje aan bijdraagt. Om maximale toegevoegde waarde te leveren voor haar opdrachtgevers en eindgebruikers van het vastgoed, werkt deze ontwikkelende bouwer volgens vijf specialisaties, ofwel waardestromen.

Eén daarvan is de waardestroom Renovatie, waarbij verduurzaming en energietransitie hoog in het vaandel staan.

Concepten op maat

Het accent bij de waardestroom Renovatie ligt op woningverduurzaming, met als resultaat een hoger wooncomfort en lagere (of geen) energielasten. “Versnelling van de energietransitie is binnen ons bedrijf een belangrijk thema”, zegt Melanie Stemerdink, projectmanager bij Koopmans en tevens ambassadeur verduurzamen en renoveren. “Daarvoor bieden we concepten en pakketten op maat voor onze klanten.”

Melanie laat Kijk op Oost Nederland op bezoek komen bij het groot onderhoudsproject van tientallen portiekwoningen aan de Rembrandtkade in Deventer. Daar zien we hoe de waardestroom Renovatie in de praktijk werkt. ”Deze waardestroom werkt vanuit de visie om het renovatieproces verder te optimaliseren en continue te verbeteren”, licht Melanie de aanpak toe. “De projectteams voeren deze procesoptimalisatie door in de projecten. Per project wordt een plan van aanpak opgesteld. Het projectteam is onder meer verantwoordelijk voor de communicatie met de bewoners en opdrachtgever, de selectie van ketenpartners en het bevorderen van de bewonersparticipatie om in te stemmen met de renovatie en woonbegeleiding. Gedurende het project hanteren wij diverse methodes en middelen om de overlast voor de bewoners tot een minimum te beperken en het beste eindresultaat voor onze klant te krijgen. We behandelen technische kwesties en overige vragen, bijvoorbeeld: wanneer is ‘mijn’ woning aan de beurt, is er maatwerk in mijn woning mogelijk en wat kan ik als bewoner doen om de overlast te verminderen?”

Projectteams dragen dus veel eigen verantwoordelijkheid. “Dat wordt binnen de organisatie als zeer positief ervaren. Het is fijn om de eigen regie te kunnen nemen en eigenaarschap te tonen.”

Bouwservice

Wanneer Koopmans de renovatie of groot onderhoudswerkzaamheden heeft afgerond verdwijnt zij niet uit beeld. Na oplevering vindt de overdracht plaats naar een andere waardestroom, namelijk Koopmans Bouwservice. “Na oplevering levert Bouwservice nazorg met een klantenservice en een 24/7 storingsdienst voor de afhandeling van eventuele technische storingen of klachten.”

Adviseren en ontzorgen

Het projectteam bepaalt voor elke specifieke klant wat het best passende renovatieconcept is voor het project. “Voor de technische oplossingen gaan we uit van het trias-energeticaprincipe: beperk de energievraag en gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en uit reststromen”, legt Melanie uit. “Concrete maatregelen die we voorstellen zijn bijvoorbeeld spouwmuur-, dak -en vloerisolatie en energiezuinige installaties zoals een warmtepomp en/of pv-panelen, of opwekking van energie via een restwarmtenet. Voordat de maatregelen worden uitgevoerd voeren we nulmetingen uit om de basissituatie van de woning inzichtelijk te krijgen waardoor we een passend advies kunnen geven.”

Melanie benadrukt dat het voor Koopmans en de opdrachtgever belangrijk is dat “wij aan de voorkant van het project zitten om de klant zo goed mogelijk te adviseren en ontzorgen.

En natuurlijk vergeten we daarbij de eindgebruiker zeker niet. Zo coachen wij bijvoorbeeld bewoners in de omgang met energiezuinige installaties en hoe ze hun vernieuwde woningen dienen te ‘gebruiken’.”

Inspanningen beloond

De inspanningen van de projectteams in de waardestroom Renovatie worden beloond met gemiddeld een 8 in de klanttevredenheidsonderzoeken. “We krijgen regelmatig gebak of kleine presentjes van de bewoners”, zegt Melanie met een stralende lach. “Mensen vinden het echt prettig dat ze persoonlijk geïnformeerd worden. Daardoor voelen ze zich betrokken bij het project en serieus genomen. Uiteindelijk gaat het om hun thuis.”

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: