Kennisplatform voor Oost Nederland

Kröller-Müller Museum als trefpunt voor topondernemers en topbestuurders

Geplaatst op 17 oktober 2016
Kröller-Müller Museum als trefpunt voor topondernemers en topbestuurders

Het bieden van kwaliteit, vakmanschap, gastvrijheid en beleving is voor Nederland van essentieel belang om internationaal te kunnen concurreren op de leisuremarkt. Dat belang zal in de toekomst alleen maar toenemen. Ruim honderd topbestuurders en topondernemers uit de gastvrijheidssector bespraken op donderdag 13 oktober bij het Kröller-Müller Museum in Otterlo de beste koers om op die ontwikkeling in te kunnen spelen. Mede dankzij een bijeenkomst als deze weten zij elkaar nu sneller en makkelijker te vinden, wat zal bijdragen aan slimmere en betere samenwerking. Daarmee kan de vrijetijdseconomie op landelijk en regionaal niveau die belangrijke plek in beleid en beleidsuitvoering krijgen die deze groeisector verdient. De bijeenkomst is een initiatief van Gastvrij Nederland – Nationale Raad voor toerisme, recreatie, horeca en vrije tijd, en verschillende andere belangrijke spelers in de sector.

Groeisector
Kees van Wijk, voorzitter Gastvrij Nederland: “De vrijetijdseconomie is een groeisector waarvan we verwachten dat die verhoudingsgewijs harder zal groeien dan onze economie als geheel. Bovendien is er niet alleen sprake van een economisch maar ook een breder maatschappelijk belang: het niveau van voorzieningen op platteland blijft op peil dankzij de bestedingen in het toerisme. Toerisme biedt mogelijkheden voor ontspanning, is een voedingsbodem voor lokale trots en levert een draagvlak voor natuurbehoud. Samenwerking tussen verschillende spelers is dan ook van groot belang: ondernemers, maatschappelijke organisaties, overheden. Samen visie ontwikkelen en koers bepalen is essentieel. Niet ad hoc maar structureel”. De netwerkbijeenkomst bij het Kröller-Müller Museum bracht belangrijke spelers met elkaar in contact. Dankzij de bijeenkomst zijn er nu kortere wegen geopend tussen onverwachte partijen. Belangrijk omdat het in toerisme en recreatie gaat om bijna € 70 miljard economische bestedingen per jaar, en meer dan 600.000 arbeidsplaatsen met volop kansen voor lager geschoolden en jongeren. En omdat de bedrijvigheid in de gastvrijheidssector bij uitstek locatie-gebonden is, verdwijnt de arbeid ook niet naar lage lonen landen.

Topondernemers en topbestuurders
Meer dan honderd belangrijke spelers uit het veld van overheid en bedrijfsleven waren op 13 oktober bijeen om elkaars plannen te beluisteren, koersen uit te stippelen en elkaar te bevragen en te inspireren. Gastvrij Nederland nam de voorzittersrol op zich en organiseerde de netwerkbijeenkomst samen met Leisurelands, Molecaten, Thermen Bussloo en het Kröller-Müller Museum. De bijeenkomst is nu voor het tweede jaar gehouden.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: