Kennisplatform voor Oost Nederland

Maakindustrie Oost is (Europese) top

Geplaatst op 9 mei 2018

Drones, die autonoom het land met de juiste dosering besproeien. Met sensoren uitgeruste koeien, die ‘zelf’ de conditie van de koe aangeven en waarmee de hoeveelheid en samenstelling van het voedsel automatisch bepaald wordt. Slimme zoutstrooiers, die zelf de beste route kiezen en hun eigenaar voortdurend in realtime op de hoogte houden van de toestand op de weg.

Geen science fiction, maar keiharde realiteit, gerealiseerd door de maakindustrie in Oost-Nederland. Met het internet of things, waarbij apparaten in verbinding staan met het internet en met elkaar, realiseren de maakbedrijven steeds slimmere producten. De vierde industriële revolutie is een feit. Door nieuwe productietechnologieën en de verdere integratie van ict in het hele proces van ontwerpen, fabriceren en distribueren verandert de maakindustrie radicaal. Mede door de sterke positie van Nederland in design, systeemontwerp en logistiek biedt deze ontwikkeling veel kansen voor de maakindustrie.

Belang industrie voor de verdienkracht van Nederland
De industrie is van wezenlijk belang voor Nederlandse economie. De industrie in Nederland is goed voor circa 825.000 banen (ongeveer 10% van de werkzame beroepsbevolking). Houden we rekening met de onderlinge verwevenheid tussen de industrie en de dienstensector, dan zorgt de industrie direct en indirect zelfs voor meer dan 1,5 miljoen banen in Nederland. De Nederlandse maakindustrie telt mee in de wereld. Als het gaat om concurrentiekracht, innovatie en wetenschappelijk onderzoek behoren we internationaal gezien tot de top. De innovatiekracht van de Nederlandse maakindustrie leidt tot nieuwe verdienmodellen en oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen zoals duurzame energie, schoon drinkwater en voedselveiligheid: Global challenges, Dutch solutions.

Reshoring
Steeds meer productie komt terug naar Nederland… Voornaamste reden: de kwaliteit van in het buitenland geproduceerde componenten en onderdelen laat vaak te wensen over. Ook stijgen de loonkosten in een land als China inmiddels zódanig, dat het concurrentievoordeel steeds kleiner wordt. Maar wellicht de belangrijke reden dat reshoring steeds populairder wordt: de voortschrijdende technologie. Investeringen in robots en automatisering zorgen ervoor dat bedrijven ook in Nederland weer concurrerend kunnen produceren. Het resultaat: energiebesparingen tot maar liefst 80 procent, een sneller productieproces, minder benodigde ‘handen’ én minder materiaalverbruik.

Verenigde Maakindustrie Oost (VMO)
De Verenigde Maakindustrie Oost heeft als ambitie dat Oost-Nederland in 2021 het meest flexibele en het beste digitaal verbonden productienetwerk van Europa heeft. De net benoemde directeur Petra Deterink: ‘We werken aan een slagvaardige en daadkrachtige maakindustrie. Er is geen tijd te verliezen. Middels verregaande digitalisering en verweving van apparaten, productiemiddelen en organisaties (het ‘internet of things’) zullen de bedrijven van de Verenigde Maakindustrie Oost zich ontwikkelen naar flexibele productiecapaciteit in termen van het product (specificaties, kwaliteit, design), volume (hoeveelheid), timing (levertijd), grondstoffen- en kosten efficiëntie’. De kersverse voorzitter Lucien Perizonius: ‘Als Verenigde Maakindustrie Oost gaan we bedrijven ondersteunen om tot de top te blijven behoren en om in te kunnen spelen op de vierde industriële revolutie’. De Verenigde Maakindustrie Oost is hét netwerk voor producerend Oost-Nederland. Wij leggen verbindingen tussen ondernemers, onderwijs, onderzoek en overheid. Samen met onze partners stimuleren wij het samenwerken aan innovaties, vergroten exportmogelijkheden en het delen van kennis en ervaring. Met de focus op thema’s als vierde industriële revoluite, e-commerce, internationalisering, voldoende en goed opgeleid personeel voor de maakindustrie in Oost-Nederland. Hiermee gaan we ervoor zorgen dat de maakindustrie in Oost Nederland, die bruist van nieuwe ideeën, koploper wordt in de vierde industriële revolutie. De Verenigde Maakindustrie Oost stimuleert en ondersteunt ondernemers bij de ontwikkeling van deze ideeën, bij het op de markt brengen van innovatieve producten, diensten en processen die bijdragen aan het versterken van de maakindustrie van Oost-Nederland. Het uitslaan van de vleugels naar het buitenland is van toenemend belang. Middels de samenwerking in Go4Export ondersteunen we bedrijven om hun exportambities te realiseren. Speciale focus hierbij is op de export naar Duitsland.

Verbinden en samenwerken
De Verenigde Maakindustrie Oost vormt het kruispunt tussen ondernemers, overheid, onderwijs en onderzoek binnen Oost-Nederland. De Verenigde Maakindustrie Oost werkt nauw samen met vele organisaties zoals BOOST, Novel-T, Kennispoort, het onderwijs (ROC Twente, Deltion College, Saxion, Windesheim, UT) en ondernemersorganisaties (zoals Metaalunie, VNO/NCW, MKB Nl, Uneto-VNI). Binnen ons netwerk stimuleren wij kennisdeling, samenwerking en maken wij verbinding. Een bijzondere uitdaging ligt ook op het vlak van de Human Capital Agenda. Om in de toekomst over voldoende technisch personeel te beschikken, zullen bedrijven, opleidingen en overheid moeten samenwerken. Met een gezamenlijke investering in een continuüm van ontluikend bètatalent tot en met eem succesvolle en langdurige carrière in de (hightech) maakindustrie. <

Delen via

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: