Kennisplatform voor Oost Nederland

Mens speelt sleutelrol in gezond en veilig magazijn

Geplaatst op 4 augustus 2016
Code Gezond en Veilig Magazijn BLOM opleidingen

Maar liefst 23 partijen waaronder BLOM opleidingen hebben samen de nieuwe Code Gezond en Veilig Magazijn opgesteld. Deze code beschrijft een groot aantal ‘good practices’ waarmee magazijnen invulling kunnen geven aan de vele wetten en regels waaraan een gezonde en veilige werkomgeving moet voldoen. Welke keuzes u ook maakt: duidelijk is dat de mens de sleutel vormt tot het ‘breken’ van de code.

Code Gezond en Veilig Magazijn
De Code Gezond en Veilig Magazijn is een initiatief van EVO en BMWT. Samen met andere brancheorganisaties, opleidingsinstellingen, uitzendorganisaties, adviseurs, verzekeraars en bedrijven uit de praktijk hebben zij een jaar lang intensief gewerkt aan het opstellen van de code. Het resultaat is een set van ‘good practices’ en praktische richtlijnen waarmee bedrijven een gezonde en veilige werkomgevingen kunnen creëren.

De praktijk leert dat bedrijven met magazijnen het moeilijk vinden om de juiste maatregelen te nemen. Onder meer de Arbowet stelt de nodige eisen aan de veiligheid in magazijnen, maar hoe bedrijven aan die eisen kunnen voldoen mogen ze zelf beslissen. Dat biedt veel vrijheid, maar schept in de praktijk ook de nodige onduidelijkheid. Wat kun je nu doen om aanrijdingen tussen heftrucks en voetgangers te voorkomen? Hoe vermijd je gevaarlijke situaties rondom de laaddocks?

Gedrag aanpassen
Voor alle betrokken partijen is duidelijk dat de mens een sleutelrol speelt als het gaat om een veilige en gezonde werkomgeving. Dat klinkt voor de hand liggend, maar dat blijkt in de praktijk niet het geval te zijn. Veel bedrijven investeren in technische hulpmiddelen, maar die hebben geen zin als de mensen op de vloer ze toch niet gebruiken. Ook met een veilige heftruck is het immers mogelijk om onveilig te rijden. Mensen zullen kortom hun gedrag moeten aanpassen.

De Code Gezond en Veilig Magazijn is daarom gebaseerd op drie pijlers: mens, techniek en organisatie. Veiligheidsmaatregelen hebben pas effect als voldoende aandacht is besteed aan alle drie pijlers. Dat betekent dat zaken zoals cultuur, communicatie en ook opleiding een doorslaggevende rol spelen. Het ondertekenen van de code door zowel werkgevers als werknemers, eventueel ook de ondernemingsraad, draagt eveneens bij aan de borging van het veiligheidsbeleid.

Slechte communicatie
BLOM opleidingen heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de code. Met name het onderzoek uit 2015 onder 1100 heftruckchauffeurs heeft belangrijke inzichten geleverd in de verbeterpunten als het gaat om gezondheid en veiligheid in het magazijn. Drie van de vijf chauffeurs ervaren bijvoorbeeld regelmatig of soms stress tijdens hun werk. Zoals enkele chauffeurs expliciet aangeven, gaat te veel aandacht voor snelheid van werken ten koste van de veiligheid.

Ook de interne communicatie, cruciaal voor een gezond en veilige werkomgeving, laat te wensen over. Menig chauffeur stoort zich aan de slechte communicatie, vooral met de direct leidinggevende die zich doorgaans te weinig op de werkvloer laat zien. Maar liefst 70 procent van de chauffeurs heeft zelden of nooit een evaluatiegesprek, 35 procent krijgt helemaal geen feedback. Een compliment of beloning voor goed gedrag is eveneens zeldzaam. Bedrijven laten op deze punten dus grote steken vallen.

Opleidingen zijn belangrijk
Uit het onderzoek blijkt verder dat zeven van de tien bedrijven veel aandacht schenken aan veiligheid en dat chauffeurs goed bekend zijn met veiligheidsprotocollen. Maar liefst 63 procent geeft aan dat opleidingen eveneens een grote bijdrage leveren aan de veiligheid. Ondanks het feit dat bijna alle ondervraagde chauffeurs een certificaat hebben, worden veiligheidsriemen in één op de vijf bedrijven niet of nauwelijks gebruikt. In evenveel bedrijven wordt af en toe te hard gereden.

Het onderzoek laat zien dat in de praktijk nog steeds de nodige belemmeringen bestaan om daadwerkelijk veilig te rijden. Meer dan de helft geeft aan dat soms of regelmatig obstakels op de werkvloer staan. 20 procent geeft aan dat vaak te weinig ruimte bestaat om goed en veilig met de heftruck te manoeuvreren, volgens 35 procent is dat af en toe het geval. Grote gevaren volgens de chauffeurs: voetgangers die ‘plotseling’ opduiken en smartphones waardoor mensen worden afgeleid.

Feedback kost niets
De Code Gezond en Veilig Magazijn wordt officieel gelanceerd op dinsdag 13 september tijdens het congres ‘Trends in Warehousing’. Iedereen kan zich gratis aanmelden voor dit congres via http://trrends-in-warehousing.nl/. Vanaf september kan elk magazijn in Nederland concreet met de code aan de slag, eventueel met de nodige ondersteuning van ‘code-ambassadeurs’. Meer informatie over de code is ook te vinden in dit document.

Leidinggevenden die nu alvast een start willen maken, kunnen beginnen met het verbeteren van de communicatie met medewerkers. Denk aan evaluatiegesprekken, maar ook aan het geven feedback tijdens een rondgang door het magazijn. En feedback geven betekent niet alleen kritiek leveren, maar ook complimenten uitdelen en goed gedrag belonen. Dat kost helemaal niets.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: