Kennisplatform voor Oost Nederland

Miljoenenimpuls voor woningbouw in Enschede en Deventer

Geplaatst op 10 september 2020

De provincie Overijssel is verheugd over de bijdrages vanuit de Woonimpuls voor Deventer en Enschede. De Woonimpuls is een subsidieregeling van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) en bedoeld om grote woningbouwprojecten te versnellen.

Belangrijke voorwaarde voor een bijdrage is dat er meer dan 500 huizen gebouwd worden. Bovendien moeten de projecten worden uitgevoerd in steden of gebieden waar de druk op de woningmarkt hoog is.

Drie aanvragen

In totaal heeft het Rijk 1 miljard euro beschikbaar gesteld voor de subsidieregeling. Dit bedrag wordt verdeeld over vier tranches. Gemeenten konden voor 15 juli 2020 aanvragen indienen voor de eerste tranche van 250 miljoen. Voor Overijssel hebben de steden Deventer, Enschede en Zwolle een aanvraag ingediend.

Het gaat om de volgende projecten:

  • Enschede: gebiedsontwikkeling Centrumkwadraat/Stationsplein. Naast de bouw van 600 woningen, wordt hier ook gewerkt aan klimaatdoelen en het verbeteren van de entree en bereikbaarheid van de stad. Bijdrage provincie: 1 miljoen. Rijk: 3 miljoen.
  • Deventer: gebiedsontwikkeling rond de Lebuïnespleinen. Hier worden 590 woningen gebouwd. Functies als retail, mobiliteit en wonen worden heroverwogen, aangepast en gemixt. Bijdrage provincie: 1 miljoen euro. Rijk: 3,2 miljoen.
  • Zwolle: gebiedsontwikkeling Spoorzone. In de spoorzone Zwolle worden 1.000 woningen gebouwd. Daarnaast wordt gewerkt aan opgaven als mobiliteit, klimaat en innovatie. Bijdrage provincie: 1 miljoen. Rijk: aanvraag helaas afgewezen.

Gedeputeerde Monique van Haaf is blij met de bijdrage van het Rijk aan de projecten in Enschede en Deventer. “Er is een woningtekort in onze steden. Daarom stimuleren we het versneld bouwen van grote aantal woningen.”

“We werken samen met gemeenten, projectontwikkelaars, bouwers, corporaties en andere provincies om de complexe woningbouwopgaven te realiseren. Dat doen we onder andere via onze netwerkorganisaties de Stadsbeweging en de Woonkeuken. Het is een goede zaak dat het Rijk deze samenwerking ondersteunt”, aldus Van Haaf.

Aanvraag Zwolle

De gedeputeerde betreurt dat de aanvraag van Zwolle is afgewezen, maar heeft ook goede hoop. “Met Zwolle gaan we snel in gesprek voor een aanscherping van hun aanvraag. We hopen dat Zwolle dit project met wat verdere onderbouwing opnieuw kan indienen voor de tweede tranche en dat het Rijk de subsidie dan wel toekent.”

 

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: