Kennisplatform voor Oost Nederland

MKB-ers in Oost Nederland doen met succes beroep op Europese subsidie

Geplaatst op 19 februari 2016
OP-Oost-EU

Vier projecten waarin minimaal twee MKB-bedrijven samenwerken krijgen in totaal een half miljoen subsidie dankzij het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en de MKB-innovatie-stimulering Regio en Topsectoren (MIT) van het Rijk. Het betreft zowel Gelderse als Overijsels MKB-bedrijven die een innovatief of duurzaam idee hebben. Met deze subsidie ontvangen zij een bijdrage voor experimentele ontwikkeling of industrieel onderzoek.

Lichtgewicht sportwagen
In het Overijsselse (Vriezeveen) project ‘Hybrid Universal Chassis Technology’ wordt een modulair opgebouwd lichtgewicht chassis ontwikkeld dat geschikt is voor sportwagens. Hierdoor worden de ontwikkelingskosten beperkt, het gewicht verlaagd en de veiligheid en flexibiliteit vergroot. Het project ontvang een subsidiebedrag van € 200.000,- De totale kosten bedragen € 575.200,-.

Sterilisatie medische instrumenten derde wereldlanden
In het Gelderse (Nijmegen) project ‘3W Autoclaaf’  wordt een  modulaire Autoclaaf ontwikkeld voor derde wereldlanden. Autoclaven worden gebruikt om o.a. medische instrumenten te steriliseren. De nieuwe Autoclaaf kan straks met standaardkennis, weinig onderdelen en gereedschap onderhouden worden, zodat de operationaliteit van ziekenhuizen in derde wereldlanden gewaarborgd is. De uitdaging zit in het feit een zo goed als mogelijke mechanische variant te ontwikkelen. Het project ontvangt een subsidiebedrag van € 60.833,-. De totale kosten bedragen € 173.808,-.

Geslachtsbepaling bij broedeieren
In het Gelderse (Aalten) project ‘Volautomatisch systeem voor geslachtsbepaling kippen’ wordt een systeem ontwikkeld waarmee het geslacht van broedeieren bepaald kan worden. De eieren waarin ‘’eendagshaantjes’’ zitten kunnen dan vroegtijdig gesorteerd worden. Nu is dit nog niet mogelijk, waardoor de mannelijke kuikens pas na uitbroeding gedood worden. Het project ontvang een subsidiebedrag van € 164.245,-. De totale kosten  bedragen € 559.398,-

Slimme visverpakking
In het Overijsels/Gelderse (Enschede) project ‘Vis in blik’ wordt een nieuwe slimme visverpakking van metaal ontwikkeld. Met deze verpakking moet de smaak, geur en textuur van vis beter bewaard blijven. Hierdoor kan een goede kwaliteit vis worden bewaard, bereid en opgediend. Het project ontvangt een subsidiebedrag van € 74.070,-. De totale kosten bedragen € 211.630,-.

Samenwerking met het Rijk
in Oost-Nederland zijn  gelden van het Rijk voor de MIT-regeling gekoppeld aan het EFRO subsidieprogramma OP-Oost 2014-2020.  Dit is gedaan om verschillende subsidieregelingen, die innovatie bij MKB stimuleren via één loket aan te bieden. Door deze samenwerking was vanaf 19 mei 2015 in totaal 8 miljoen beschikbaar. Inmiddels is aan bijna 100 projectvoorstellen van Gelderse en Overijsselse MKB-ondernemers subsidie toegekend. Voor nieuwe openstellingen van het OP-Oost subsidieprogramma in 2016 zie de website.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: