Kennisplatform voor Oost Nederland

MKB is stabiel fundament in regio Zwolle!

Geplaatst op 23 oktober 2018

Jelle Weever, algemeen directeur Weever bouw en voorzitter van MKB Nederland Regio Zwolle, vindt het van vitaal belang dat de regio Zwolle goed blijft presteren. ‘Daar moeten we echt aan blijven werken. TrendsExpo kan daar aan bijdragen door een verbindende rol te spelen. Door een plek te zijn om te ontmoeten, kennis te delen en serieus met elkaar in gesprek te zijn.’

Jong
Jelle ging al op jonge leeftijd in het familiebedrijf Weever werken, in 2013 om precies te zijn. Overigens niet voordat hij elders verschillende studie- en werkervaringen had opgedaan. Nu is hij, 32 jong, algemeen directeur en eindverantwoordelijke voor Weever bouw b.v.. Zijn oudere broer Bart is eindverantwoordelijke voor Weever sloopwerken b.v.. Samen vormen zij de vierde generatie aan het roer van het familiebedrijf. Na een aandelenoverdracht eind 2016 traden zij zo in de voetsporen van vader Bert.

Hartelijk
De ontvangst in het kantoor aan de Haatlanderdijk 6 in Kampen is hartelijk. Het kantoor met opslaghallen is door Weever zelf gebouwd. Op dit moment wordt een PV-installatie toegevoegd aan het pand. Jelle: ‘We maakten het plan voor dit kantoor in 2015, toen was de aandacht voor duurzaam bouwen nog niet zo gewoon als nu. Toch bouwden wij toen al gasloos, we hebben hier een luchtwarmtepomp. Met het toevoegen van de PV-installatie zijn we ‘state of the art’. Goed voorbeeld doet volgen zeg ik altijd. We studeren op hoe we de CO2 uitstoot verder kunnen reduceren, bijvoorbeeld door zuinige motoren op onze machines toe te passen.’ Het Weever-kantoor doet prettig aan. Het is een groot pand en toch ervaar je overal de menselijke maat. Opvallend zijn de historisch aandoende sheddaken. ‘We gaven de architect de opdracht mee om een ontwerp te maken met de ‘look and feel’ van een industrieel pand en met een bescheiden uitstraling. We bouwen voor kleine en grote ondernemers en alles daartussen in, het moet voor iedereen goed aanvoelen. Goed om te horen dat dit gelukt is.’

MKB
Jelle is voorzitter van MKB Nederland Regio Zwolle. Samen met de andere bestuursleden werkt hij aan thema’s als MKB vriendelijk ondernemen, aanbestedingsbeleid & regionale binding, arbeidsmarkt/werk & onderwijs, binnenstad en retail en internationalisering en (organisatorische) innovatie binnen het MKB. ‘Wij zijn er voor de ondernemer, dus ook bij de dagelijkse problemen bieden wij een helpende hand. Verbinden, ontmoeten, kennis delen, dat is waar we voor staan.’ Jelle was vicevoorzitter toen de toenmalige voorzitter de voorzittershamer overdroeg. Jelle stapte in, ondanks zijn drukke werkzaamheden. ‘Ik heb als voorbeeld mijn vader die heel actief was in het bestuurlijk leven. Zo stond hij aan de wieg van de professionalisering van de asbestsaneringsbranche en vervulde diverse rollen in het verenigingsleven en de politiek. Ik zie het als mijn rol, noem het plicht, om wat terug te doen voor de regio waarin ik werk. Daarom zei ik ja tegen het voorzitterschap van MKB Regio Zwolle. Interim voorlopig, dus met een klein voorbehoud om te kijken of de combinatie werkt.’

Regio Zwolle
Jelle praat net zo bevlogen over de Regio Zwolle als over zijn bouwonderneming, waar net een manager circulaire economie is benoemd. Het geeft aan waar het accent in de bouw de komende tijd ligt. ‘Goed beschouwd bouwen we eigenlijk nog ontzettend dom. Oké, van ‘cradle-to-cradle’ heeft iedereen inmiddels wel gehoord. Maar dat is circulair op productniveau. Met circulaire economie bedoel ik de hele keten van bouwen en slopen en alle energie die daarvoor nodig is. Ik zeg profit, planet, people. Bewust in die volgorde. Natuurlijk is profit nodig om te blijven bestaan, om te investeren, om te innoveren. Voor een onderneming van het grootste belang. Maar het ontslaat ons er niet van om heel bewust met grondstoffen en energie om te gaan. Integendeel. Wij pakken die maatschappelijke verantwoordelijkheid.’ Zeker zo uitgesproken is Jelle over de economische ontwikkelingen in de regio Zwolle. Het is geen sterkte-zwakteanalyse die op tafel komt, maar Jelle weet wel de vinger te leggen op enkele kansen en bedreigingen. ‘Het is geen toeval dat we een sterke regio zijn. We hebben een geschiedenis van sterke familiebedrijven. MKB is het stabiele fundament. De arbeidsmoraal is in het algemeen goed in deze regio. Om een sterke regio te blijven moeten we werken aan de volgende randvoorwaarden: een hoger niveau van de infrastructuur en logistiek (voor een goede bereikbaarheid), een arbeidsmarkt die op orde is (kwantitatief en kwalitatief evenwicht vraag en aanbod) en een bloeiende vrije tijdseconomie (voor een aantrekkelijke woon- en leefomgeving). Ik mis een uitgesproken profiel van onze regio. Waar zijn we bijzonder in? Wat is onze toekomstvisie, waar zetten we de stip op de horizon? We moeten hierin meer lef tonen, durven te kiezen. Meer en scherpere focus helpt om bedrijven aan de regio te binden. E-commerce is zo’n kans om vol op in te zetten.’

TrendsExpo
‘TrendsExpo kan daarbij helpen. Ik zie het als een platform waar ondernemers, overheid en onderwijs elkaar treffen en de trends in ogenschouw nemen. Welke trends moeten we najagen, waar moeten we op inzetten? Een mooi voorbeeld vind ik de regio Eindhoven waar met Brainport een succesvol profiel is neergezet. Een sterke ‘brand’ dat staat voor een innovatieve toptechnologie van wereldformaat met Eindhoven als het hart. Complimenten overigens voor Zwolle. Ik vind het prijzenswaardig hoe de gemeente hier de kar trekt, hoe zij ook daadwerkelijk investeert in de regiovorming. Net als de provincie Overijssel trouwens en de andere betrokken provincies.’ Terug naar TrendsExpo. ‘Zwolle heeft een ondernemersbeurs nodig, de TrendsExpo heeft nog enkele jaren te gaan voor het de bekendheid heeft en de vanzelfsprekendheid om er als ondernemer bij te willen zijn. Wij steunen dit graag. Weever staat er met een stand, MKB Regio Zwolle staat er met een stand en in overleg met het bestuur ga ik zeker bekijken hoe we deelname aan TrendsExpo kunnen initiëren bij onze leden.’

Verwachting
‘Ik verwacht dat de komende TrendsExpo er toe bijdraagt dat er meer bewustzijn bij ondernemers komt over het belang van de regio Zwolle. Verder hoop ik op mooie nieuwe samenwerkingsverbanden tussen bedrijven en overheidsinstellingen.’

Delen via

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: