Kennisplatform voor Oost Nederland

Moekotte Groep: Een beter bedrijfsproces door innovatie

Geplaatst op 26 november 2021
Een beter bedrijfsproces door innovatie

De Moekotte Groep staat bekend om slimme innovatie op het gebied van engineering en industriële automatisering. Meer dan ooit smelten in deze innovaties de fysieke en digitale wereld samen. Volgens innovatie-directeur Arent de Groot past deze ontwikkeling in het beeld van de vierde industriële revolutie – ook bekend als Industrie 4.0 – waarin de wereld zich momenteel bevindt. “Dankzij toenemende data en digitalisering kunnen bedrijven zelfs hun eigen Smart Factory creëren.”

Begrippen zoals Smart Factory en Industrie 4.0 klinken wellicht abstract, maar volgens De Groot gaat het in feite om niets anders dan het benutten van de kracht van data. “Door het toepassen en uitlezen van slimme sensoren kan de Moekotte Groep voor klanten waardevolle data verzamelen en deze analyseren en rapporteren. Hieruit kunnen bepaalde verbeteringen naar voren komen voor een bedrijfsproces. Vervolgens helpen wij de klant optimalisaties in de automatisering door te voeren.”

Verdwijnend vakmanschap

Als kapstokbegrip is Industrie 4.0 van toepassing op vele klanten in verschillende industrieën. In vrijwel elk van deze industrieën hebben bedrijven een machinepark dat wordt aangestuurd door operators. Deze machinespecialisten houden de werking van installaties visueel in de gaten en sturen bij wanneer dat nodig is. Doordat operators echter ouder worden en de aanwas onder de jongere generatie stagneert, is dit stukje vakmanschap geleidelijk aan het verdwijnen.

Autonome systemen

De Groot: “Hierdoor zien we steeds vaker dat autonome systemen die werken met verzamelde data de rol van de operator als specialist gedeeltelijk vervangen. Bij de Moekotte Groep helpen we klanten bij deze transitie door onder meer criteria te koppelen aan de verzamelde data. De operator krijgt bijvoorbeeld een seintje als de druk of de temperatuur te laag of hoog wordt en krijgt advies over de acties die nodig zijn om dit te herstellen. Dankzij dit slimme gebruik van data kunnen onervaren of minder gespecialiseerde medewerkers beter worden ondersteund en aangestuurd.”

Borgen van kennis

De innovatie-directeur merkt dat veel bedrijven nog niet echt bekend zijn met de mogelijkheden van Industrie 4.0. “Kennis over machines zit vaak in het hoofd van de operator, waardoor deze nauwelijks wordt overgebracht en waardevolle data onbenut blijft. Toenemende dataverzameling en digitalisering gaan daarom niet alleen over het optimaliseren van bedrijfsprocessen, maar ook over het borgen van waardevolle kennis. Verbeteringen op basis van data vertalen zich bovendien naar voordelen zoals tijdsbesparing, kostenefficiëntie en kwaliteitsverbetering. Automatiseren en optimaliseren leidt immers altijd tot een consistenter product. Bij de Moekotte Groep adviseren we klanten daarom graag op maat over de verbeteringen die ze met slimme innovaties kunnen realiseren en voeren wij deze ook door in hun installatie.”

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: